Obavijest proizvođačima krumpira

Proizvođači krumpira koji su koristili: Sencor WG 70, Scorpio 70 WG, Senat WG, Mistral 70 WG, Metrex, Metro, Sencor SC 600 u smanjenim dozama prije nicanja, mogu ga  koristiti višekratno i nakon nicanja korova do pune doze.

U njivama krumpira nakon ponika širokolisnog korova može se primijeniti: Basagran 480.

Protiv uskolisnih korova u poniku krumpira primijeniti: Focus ultra, Selekt Super, Fusilade forte.

Obavezno pročitati uputu proizvođača pripravka o mogućoj fitotoksičnosti ili zabrani za pojedine sorte krumpira.

Proizvođačima graha savjetujemo nakon nicanja korova i graha protiv širokolisnih korova: Pulsar 40, Corum, Basagran 480, Bentarroz, Benta 480, Benta super.

Protiv uskolisnih korova nakon nicanja: Focus ultra, Agil 100 EC, Selekt Super.

 

Tretiranje ne vršiti  po visokoj temperaturi!

 

 VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr