Obavijest maslinarima

Maslinarima u osjetljivim fazama razvoja preporučamo redovno pratiti zdravstveno stanje u nasadima, a nastavno na obavijest od 12.05.

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

voditi računa o prisutnom značajnom infekcijskom potencijalu!!!

PREMA PROGNOZNOM MODELU:

velika vjerojatnost ostvarenja uvjeta za infekciju

dana 11/12.05. i 14/15.05. područje otoka Krka

– dana 11/12.05. i 15.05. za područje otoka Cresa

– dana 10/11., 14., i 16/17.05. za područje otoka Lošinja

– dana 10/11.,14/15. i 17.05. za područje otoka Raba

UKOLIKO TO RANIJE NIJE BILO MOGUĆE OBAVITI  I DALJE DO POČETKA CVATNJE PREPORUČAMO ZAŠTITITI NOVI OSJETLJIVI PORAST (izbor pripravaka u tablici niže)

 

 

 

 

 

MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

-od sredine travnja praćenje pojave imaga (feromonske lovke)

-upozoravamo da na pojedinim kontrolnim punktovima bilježimo i visoke ulove imaga filofagne generacije (Lun, Cres)

-ubrzo se može očekivati i pojava gusjenica antofagne generacije za područje otoka Cresa i Krka

PREPORUČAMO PREGLED CVJETNIH RESA

-u vegetacijskim sezonama kad je to moguće izbjeći tretiranje antofagne generacije uz napomenu da više populacije moljca mogu napraviti štetu u nasadima sa nižim i srednjim obimom resanja

– u nasadima u kojima je to potrebno primijeniti jedan od pripravaka na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (pregled pripravaka u tablici niže)

 

MASLININ RESIČAR

(Liothrips oleae)

-od sredine travnja praćenje štetnika vizualnim lovkama

-obaviti pregled vrhova izboja na tipične simptome

-detektiranje prisutnosti korištenjem metoda otresanja na prisutnost štetnika

MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

-od sredine travnja početak praćenja pojave imaga metodom otresanja

– kod visoke populacije štetnika mogu se detektirati i na vizualnim lovkama

MASLININA BUHA

(E. olivina )

-u fazi ličinke

-nisu potrebne mjere suzbijanja

 

MASLININA MUHA

(Bactrocera oleae)

početak praćenja populacije vizualnim i/ili feromonskim i/ili hranidbenim lovkama (administrativni rok 01.06.);

-za održavanje niske populacije preporučamo masovni ulov feromonskim i/ili hranidbenim lovkama i/ili insekticidnim gotovim lovkama pravodobnim postavljanjem

 

 

IZBOR SZB REGISTRIRANIH NA MASLINI PRIKLADAN ZA PRIMJENU U VRIJEME OBJAVE OBAVIJETI: (izvor FIS-baza na dan 23.05.2022.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
krezoksim-metil STROBY WG;

QUIMERA; SUGOBY; DECIBEL MAX

 

sistemično

paunovo oko
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko
Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713  

SERENADE ASO

biološki fungicid i baktericid  

paunovo oko,

rak masline

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BELTHIRUL,

BIOBIT WP,

DIPEL DF

želučano (biološki, selektivni)  

m. moljac

 

Novosti i promjene redovito pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis