Obavijest voćari-jabuka

U nasadima jabuka treba nastaviti sa zaštitom od bolesti fuzikladija (Venturia inaequalis).

Pripravci koji se mogu primijeniti su: Difcor, Argo EC, SercadisScore 250 EC u kombinaciji sa pripravcima na bazi kaptana, metirama i ditianona.

Protiv jačeg napada pepelnice nastaviti sa zaštititom fungicidima kao što su Luna experience, Sercadis plus i dr. kao i pripravci na bazi sumpora.

Kod manjih zaraza na okućnicama i manjim površinama gdje je to moguće mogu se zaraženi izboji i mehanički odstraniti.

Prije izbora SZB mogu se pogledati dozvoljena sredstva u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati  pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije i doze, broj primjena u toku jedne vegetacijske sezone, dozvoljenu fenofazu i vrijeme primjene.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu, a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti.

Kod kupovine i primjene szb imati važeću potvrdu.

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr