Obavijest proizvođačima salate

Salatu uzgojenu na otvorenom potrebno je pravovremeno zaštititi od bolesti i to od plamenjače (Bremia lactucae), bijele truleži (Sclerotinia slerotiorum), te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Plamenjača se se manifestira u obliku svijetlozelenih, uglatih pjega, na naličju se pojavljuje prljavo-bijela prevlaka. Sredstava koja se mogu primijeniti za zaštitu salate od plamenjače su: POLYRAM DF, RIDOMIL GOLD R, ORTIVA, ORVEGO, ZAKEO 250 SC, AIRONE SC i dr.

Simptomi bijele truleži vidljivi su na korijenovom vratu gdje se javlja bijeli micelij s crnim kuglicama. Sredstva dozvoljena za suzbijanje bijele truleži su: TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, SIGNUM, GEOXE.

Ako na listovima uočite rubno sušenje i ako su ti dijelovi prekriveni sivom prevlakom radi se o sivoj plijesni. Moguće je primijeniti preparate: SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, GEOXE, SIGNUM, PYRUS 400 SC, SCALA.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr