Obavijest proizvođačima jare zobi

Vlažnost zemljišta omogućila je ove godine sjetvu usjeva jare zobi u optimalnim rokovima (krajem veljače ili početkom ožujka), ali najniže temperature u prvoj dekadi mjeseca travnja o.g. nisu bile optimalne za početni rast i razvoj! Uz nešto svježije razdoblje od očekivanog prosjeka tijekom travnja i prve dvije dekade mjeseca svibnja o.g., ali uz iznadprosječne količine oborina, usjevi jare zobi su početkom zadnje dekade ovog mjeseca dobro razvijeni (ako nisu na dijelovima površina koje su proteklog tjedna bile poplavljene bujičnim oborinama ili u zemljišnim depresijama gdje se zadržava voda nakon obilnih padalina). Proteklih desetak dana na svim mjernih mjestima u Međimurju zabilježili smo iznadprosječne količine oborina, naročito na lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije (vidi Tablicu 1.). Jučer popodne pljusak je ponovno zabilježen u količini od 7,2 mm (Kotoriba) do 17,4 mm (Železna Gora), a oborine nisu padale samo na nekim mjestima uz rijeku Muru (npr. Mursko Središće).

 

Tablica 1. Podatci o oborinama (mm) bitni za razvoj i ranu pojavu bolesti jare zobi (Puccinia) tijekom druge dekade svibnja 2023. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

Mjerni lokalitet 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. Oborine

11.5.-17.5.

Ukupno oborina svibanj
Železna Gora 37,8 14,8 13,0 37,6 2,4 75,8 17,4 198,8 mm 251,4 mm
Mursko Središće 20,4 9,2 1,4 24,4 2,0 36,8 6,8 101,0 mm 118,4 mm
Kotoriba 12,0 3,0 1,8 22,8 2,0 22,0 0,6 64,2 mm 86,2 mm

*podatci do 6.00 sati dana 22.5. 2023!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu svibnju iznosi 15,3°C uz očekivanih 73,7 mm oborina!

 

Tek posljednja tri dana je zatoplilo, pa su najviše dnevne temperature zraka u rasponu od 19,5-26,5°C! U naredna četiri dana bit će također toplo, s najvišim vrijednostima 20-24°C! Još prije 15-ak dana bilježimo prvu pojavu i početnu aktivnost odraslih oblika i prvih ličinki žitne leme (Oulema melanopus), a naredna toplina/vrućina bit će optimalna za pojačanu aktivnost njihovih ličinki. Ličinke se hrane izgrizanjem uskih pruga u lišću, ostavljajući epidermu koja je bijele boje, pa nastaju uske bijele pruge. Kod jake zaraze cijelo lišće pobijeli.

VAŽNO: Jara zob je značajno osjetljivija na napad žitne leme nego usjevi ostalih strnih žitarica, pa u narednom razdoblju očekujemo štete na nezaštićenim usjevima! Jedan odrasli kukac leme može dnevno pri prosječnoj temperaturi 14,6°C konzumirati 64 mm² lisne površine! Na usjevima jare zobi u narednom razdoblju očekujemo brzu i brojniju pojavu ličinki žitnog balca ili leme po četvornom metru, što prema iskustvima iz ranijih sezona redovito može prouzročiti veće štete i iziskuje primjenu insekticida (ponekad na istim površinama i 2x). Stoga preporučujemo redovito kontrolirati zdravstveno stanje usjeva jare zobi i nakon pojave kritičnih populacija ličinki ovog štetnika poduzeti usmjerene mjere zaštite dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti crvenoga žitnog balca (Oulema melanopus) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine zabilježena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na insekticide iz grupe piretroida (na primjenu cipermetrina je zabilježena rezistentnost 84,6 % testiranih populacija)! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Vlažno razdoblje koje bilježimo nakon 13. travnja o.g. (u proteklom mjesecu travnju kiša je također padala u količinama iznad prosjeka na svim županijskim mjernim mjestima, u količinama od 60,0 mm – Donja Dubrava, do 138,6 mm – Železna Gora) pogodovati će i razvoju gljivičnih bolesti u usjevima ozimih i jarih žitarica. Nove oborine očekujemo već sredinom tjedna. Prema iskustvima iz ranijih sezona u većini slabije zaštićenih usjeva jare zobi dominantna je bila hrđa žitarica (Puccinia)! Moguće je zajedno sa suzbijanjem žitnog balca ili leme (Oulema) primijeniti i neki od dopuštenih fungicida za preventivnu zaštitu usjeva zobi od biljnih bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Prema iskustvima iz ranijih godina u usjevima jare zobi, osim kontrole žitnog balca (Oulema), redovito poduzimamo mjere usmjerene kemijske zaštite protiv širokolisnih korova (uglavnom sjemenski ili jednogodišnji).

Stoga u narednom razdoblju savjetujemo planirati primjenu u usjevima jare zobi nekih od dopuštenih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Primjenu herbicida uvijek preporučujemo obavljati tijekom mirnog dijela dana (najbolje u večernjim satima), pridržavajući se ograničenja navedenih u uputama (npr. propisanu karencu za slamu ako se koristi kao stelja domaćim životinjama).

Dodatna zaštita pčela: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis