Obavijest proizvođačima jabuka krušaka

U ovom tjednu se predviđaju oborine sredinom tjedna, a u dane vikenda stabilno vrijeme bez oborina. Kad to prilike dopuste nasade jabuka je potrebno tretirati fungicidima protiv čađave krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) i čađave krastavosti krušaka (Venturia pyri). Zaštitu je potrebno obaviti preparatima sistemičnog djelovanja kao što su: Argo, Difcor, Domark 40 ME, Score 250 EC, Chorus 50 WG  i drugi u kombinaciji s preparatima preventivnog djelovanja kao što su: Delan 700 WDG, Polyram DF , Captan 80 WG i sl.

Protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha) može se primijeniti Sercadis plus, Luna experience, Revyona i slični.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti.

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr

                                                                                         Sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis