Obavijest vinogradarima

Nakon obilnih kiša koje su pale u proteklom periodu, vinova loza na području županije počela je sa intenzivnim rastom.

Preporuča se vinovu lozu zaštiti protiv uzročnika bolesti poznatih pod nazivom: crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola), plamenjača ili peronospora (Plasmopara viticola) i pepelnica (Uncinula necator).

Tijekom idućih nekoliko dana, a radi sprečavanja pojave bolesti preporuča se izvršiti zaštitu jednim od pripravaka: POLYRAM DF, SOLOFOL, DELAN PRO, MIKAL FLASH u vinogradima gdje postoji prošlogodišnja zaraza crnom pjegavostite FOLPAN 80 WDG, FANTIC F i drugi ukoliko nema simptoma crne pjegavosti.

Navedenim pripravcima mogu se dodati pripravci na bazi sumpora koji smanjuju napad grinja te preventivno djeluju na pepelnicu: CHROMOSUL 80, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS i drugi.

 Ukoliko su u vinogradima uočeni simptomi značajne stagnacije u rastu mladica, cik-cak rast mladica ili su pregledom na naličju lista uočene grinje (koprivina grinja, crveni voćni pauk) preporuča se u zasebnom tretmanu, primjena jednog od akaricida: APACHE, KRAFT 18 EC, VERTIMEC 018 EC, SHOSHI, APOLLO 50 SC.

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune kupljenih SZB,  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 15.09.2023.

u Primoštenu Burnom, Draga 6 (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokalitet Cecela Petrovo polje (Dalmacija vino d.o.o.) od 13:00-15:00.

 

 

 

                                     Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr