Obavijest proizvođačima jabuke

Prognostičari u narednom razdoblju najavljuju česta kišna razdoblja što će omogućiti nove uvjete za infekciju uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Voćarima preporučamo da skrate razmake između tretiranja i prilagode ih količini kiše i porastu lisne mase. Za zaštitu preporučamo kombinaciju sistemičnih pripravaka kao što su Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus uz kontaktne pripravke na bazi metirama, ditianona ili kaptana. Za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, a u nasadima s jačim napadom pepelnice jabuke preporučamo koristiti pripravke kao što su Sercadis plus, Luna experience, Revyona i slični.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr