Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Obaviještavamo proizvođače jabuka i krušaka da je na našoj županiji ovisno o lokalitetu u proteklih tjedan dana palo od 20 do 47 l/m2. Obzirom na stalne oborine potrebno je izvršiti zaštit voćke od čađave krastavosti (Venturia inaequalis). Zaštitu izvršiti kombinacijom sistemičnog pripravaka: Score 250 EC, Difcor, Chorus 75 WG, Domark 40 ME u kombinaciji sa fungicidom preventivnog mehanizma djelovanja kao npr: Delan 700 WDG, Polyram DF, Captan 80 WG i dr.

 

U nasadima jabuka protiv pepelnice (Podosphera leucotrucha) primijeniti jedan od fungicida Stroby WG ili Luna Experience i dr.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis