Obavijest povrćarima

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju plamenjača  (Phytophthora infestans) na krumpiru, rajčici te ostalom plodovitom povrću. Preporučujemo uporabu fungicida – Ridomil gold R, Revus, Ranman top, Zignal super, Shakal 500 EC, Shirlan 500 EC, Ortiva top, Ortofin, Quadris, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Enervin SC, Armetil 25,Cyclo R liquido, sukladno dozvolama i registracijama, prema uputi proizvođača, strogo vodeći računa o karenci za pojedinu kulturu.

 

Podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb.

 

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                             mr.sc.Ivana Župić

                                                                               e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr