Obavijest voćarima

Zbog velike količine oborina koje su pale proteklih dana potrebno je provesti usmjerenu zaštitu koštunjavih voćaka (marelice, breskve, nektarine, šljive, trešnje, višnje) od uzročnika truleži ploda (Monilinia spp. ) šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) i narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum).

Za zaštitu od uzročnika truleži ploda primijeniti jedan od pripravaka: Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Geoxe, Signum. Navedeni pripravci imaju karencu 7 dana. Na trešnji i breskvi  je registriran i Luna experince (k-3), na višnji (k-7).

U nasadima trešanja i višanja protiv kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) moguća je primjena pripravka Syllit 544 SC ( K-14) te  Luna experience (dozvola na višnji K- 3 dana), Merpan 80 WDG (višnja k-21).

U nasadima marelica bresaka, marelica i nektarina protiv uzročnika šupljikavosti lista ( Stigmina carpophila ) moguća je primjena pripravaka: Kastor (k-21), Scab 480 SC osim marelice (k-23), Merpan 80WDG ( marelica k-21)

U nasadima šljiva za zaštitu od uzročnika narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum)  registrirani su pripravci: Futura 50 W i  Kastor P (K-21 ).

Prilikom primjene sredstava za zaštitu bilja voditi brigu o vremenu dozrijevanja i karenci pripravaka te shodno tome izabrati pripravke kraće karence.

 

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete (u kasnim večernjim satima) te voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr