Obavijest voćarima

Velike količine kiše isprale su zaštitna sredstva sa biljnih organa, a uz to su ostvareni uvjeti za nove infekcije fuzikladijem (Venturia inaequalis). Zbog toga je potrebno, čim vremenske prilike dopuste, provesti zaštitu nasada prema preporuci od 11.05.2023: potrebno je kombinirati jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione) sa jednim od kontaktnih pripravaka koji produžuju period preventivne zaštite i daju bolju zaštitu ploda (Polyram DF, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG, Delan 700 WDG, Delan SC..).

Navedeni pripravci sistemičnog djelovanja suzbijaju i pepelnicu jabuke.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Napomena: prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022) obvezni ste voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja i čuvati račune za kupljena sredstva za zaštitu bilja na razdoblje od  3 godine.

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis