Obavijest vinogradarima

Izrazito kišno vrijeme proteklih 10-tak dana, glavno je obilježje vremena te je na našim mjernim postajama izmjereno 90-100 l/m2 oborina, a vrijednosti relativne vlage zraka kreću se od 85-97%. Ovakvi uvjeti pogoduju razvoju najvažnijih bolesti vinove loze plamenjače vinove loze  (Plasmopara viticola), pepelnice (Erysiphe necator), te sive plijesni (Botrytis cinerea). Prve primarne infekcije  plamenjačom ostvarene su 2. svibnja, skriveni inkubacijski razvoj je završen pa se  porastom temperature zraka, osobito noćnih, mogu očekivati prve pjege s bijelim prevlakama konidija na naličju lista.

Upućujemo vinogradare na redovito praćenje zdravstvenog stanja vinove loze i krajnji oprez jer po pojavi konidija bolest se puno brže širi unutar nasada! Povoljni uvjeti za infekcije uzročnika bolesti vinove loze pepelnica (Erysiphe necator), te sive plijesni (Botrytis cinerea) zabilježeni su 2.05, 11.05,16.05. putem agroklimatskih stanica na lokacijama Plešivica, Nespeš, Ivanić Grad.

Obzirom na veliku količinu oborina, povoljne uvijete za razvoj navedenih bolesti vinove loze preporučamo kemijske mjere zaštite čim vremenski uvjeti  omoguće  aplikaciju.

Za suzbijanje plamenjače preporučamo korištenje sistemičnih pripravaka: Forum star, Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio,  Magma Triple, Pergado F,  Fantic F, Orvego SC, Ampexio, Azimut 80 WG, Orondis,   Sphinx extra 685 WDG, Metomor F i dr..

Za sorte osjetljive na sivu plijesan preporučamo pripravke koje uz  sistemičnu komponentu sadrže i folpet.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) preporučujemo: Collis SC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC

Let  leptira sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana) započeo je u prvoj dekadi mjeseca travnja, na većini lokaliteta srednje jakog do jakog intenzitete (tjedni ulovi preko 75 leptira u feromonskim klopkama). Prema sumama efektivnih temperatura započeo je razvoj gusjenica te je najzastupljeniji L1 razvojni stadij  i  početak L2 razvojnog stadija gusjenica.

Obzirom na intenzitet  ulova leptira u feromonskim lovkama . i razvojni stadij gusjenica preporučamo primjenu insekticida: Belthirull, Biobit, Lepinox plus, Affirm, Laser, Vertimec 018 EC, Plinto, Coragen SC., i dr..  Svi navedeni insekticidi imaju učinkovitije djelovanje na mlađe razvojne stadije gusjenica (L1-L2) prije no što one počnu stvarati zapredak!

Nakon aplikacije potrebno je nekoliko dana stabilnog vremena bez oborina za bolji učinak insekticida.

Kod  primjene insekticida voditi računa da je cvatući pokrov u vinogradu pokošen zbog zaštite pčela i ostalih oprašivača!

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/). Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida  NN 46/22 (članak 73) profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i  račune za kupljene pesticide.

                                                                                               Aleksandra Radić dipl.ing

                                                                                               e-mail: aleksandra.radic@mps.hr