Održana demonstracijska aktivnost Konzervacijska poljoprivreda – Koprivnica

Dana 10. svibnja 2023. godine u Koprivnici, na ARKOD parceli, KVAKARIĆEVO (ID 2307579) OPG-a Udovičić Ivan održana je demonstracijska aktivnost pod nazivom Konzervacijska poljoprivreda. Cilj ove demonstracijske aktivnosti bio je upoznati poljoprivredne proizvođače s konzervacijskom poljoprivredom kao mjerom ublažavanja klimatskih promjena.

Na parceli je nakon žetve pšenice posijano 6 tazličitih vrsta pokrovnih usjeva (uljana rotkva, bijela gorušica, heljda, facelija, esparzeta i smiljkita) i jedna smjesa (ozima grahorica i pšenoraž). Cilj je bio prikazati poljoprivrednim proizvođačima razlike između jarih i ozimih pokrovnih usjeva s naglaskom na ulogu mahunarki u plodoredu. Postrna sjetva obavljena je 29. srpnja 2022. godine. Radi nedostatka vlage tijekom prošlogodišnjeg ljetnog razdoblja, nicanje zasijanih vrsta bilo je neujednačeno. Potpuna pokrivenost tla zasijanim vrstama postignuta je tek krajem mjeseca rujna. Samonikla pšenica (pretkultura) bila je zastupljena u onim vrstama koje su sporije nicale i imale spor početni razvoj dok je potpuno ugušena u smjesi ozime grahorice i pšenoraži. Prikaz stanja pokrovnih usjeva od sjetve do terminacije prikazan je na panou kroz fotografije.

 

 

Parcela nakon žetve pšenice (predkultura) nije orana, nego je obrađena sukladno temeljnim postulatima konzervacijske poljoprivrede:

  • Minimalno narušavanje tla obradom (održavanje dobre kndicije tla primjenom minimalnog seta radnih zahvata obrade tla, uz obavezno izbjegavanje okretanja tla),
  • Permanentna pokrivenost tla biljkama i/ili biljnim ostatcima (zadržavanje biljnih ostataka prethodnog usjeva, sjetva postrnih usjeva ili međuusjeva),
  • Rotacija usjeva (plodosmjena s ciljem održavanja biorazaznolikosti iznad tla i u tlu, uzgoj biljaka različite dubine i intenziteta ukorjenjavanja, uzgoj leguminoznih biljaka s ciljem obogaćivanja sustava tlo-biljka dušikom iz zraka te izbjegavanja biljnih bolesti i štetočinja).

Na demonstracijskoj aktivnosti prikazana je izravna sjetva kukuruza u biljne ostatke pokrovnih usjeva (mahunarke i ostale biljne vrste).

Službenici Ministarstva poljoprivrede i vanjski demonstratori provode demonstracijske aktivnosti okviru mjere 1. Programa ruralnog razvoja, podmjere 1.2. i tipa operacije 1.2.1. s ciljem prijenosa znanja i informiranja poljoprivrednih proizvođača. Edukaciju u ukupnom trajanju 4 sata održalo je četvero edukatora. Službenici Ministarstva poljoprivrede su tijekom demonstracijske aktivnosti prisutne upoznali sa sljedećim temama:

Slavko Kopilović: Konzervacijska poljoprivreda

Tatjana Martinović: Konzervacijska poljoprivreda i minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina – Intervencije proizvodno nevezanih izravnih plaćanja iz Strateškog plana (2 ekosheme). Vanjski edukatori bili Tomislav Kovačić iz tvrtke RWA Hrvatska d.o.o. koji je predstavio ponudu sjemena različitih biljnih vrsta i Siniša Bošnjak koji je pojasnio karakteristike sijačice kojom je obavljena sjetva.

Prisutnima su prikazane zasijane vrste mahunarki te formirane nodule. Pojašnjen je značaj leguminoza (mahunarki) u plodoredu (imaju sposobnost biološkog vezivanja dušika iz zraka). U simbiotskom odnosu između mahunarki i bakterija tla bakterije osiguravaju biljci dušik, a od biljke zauzvrat usvajaju ugljikohidrate. Proces fiksacije dušika odvija se u posebnim organima na korijenu koji se nazivaju kvržice (nodule). Tijekom edukacije na parceli prikazane su nodule na zasijanim različitim vrstama mahunarki. Naglašavam da nije provedena inokulacija sjemena mahunarki prije sjetve niti je posijano inokulirano sjeme.

 

Tijekom čitave edukacije prisutna je bila interakcija između edukatora i poljoprivrednih proizvođača kao i međusobna razmjena iskustava poljopoprivrednika s iskustvom u provedbi konzervacijske poljoprivrede i onih koji razmišljaju o takvoj proizvodnji.

Ovom prilikom zahvaljujem na suradnji tvrtki RWA Hrvatska d.o.o. koja je donirala sjeme pokrovnih usjeva i obitelji Udovičić Ivana.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

 

mr. sc. Tatjana Martinović