Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporuke na području Osječko-baranjske županije palo je između 25 i 75 l/m2 kiše i neophodna ne nova zaštita vinograda protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

 

Savjetujemo korištenje jednog od slijedećih pripravaka: Futura 50WP, Folpan 80 WDG, Delan Pro, Captan WP 50 i sl.

 

Korišteno sredstvo obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

Više informacija o pripravcima vinogradari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPS (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr