Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U protekla nekoliko dana na području naše županije zabilježene su oborine i preko 60 mm, to je uvjetovalo ispiranje sredstva, a uvjeti za infekciju krastavosti jabuke su i dalje jaki (Venturia inaequalis). Zbog toga treba tijekom dana provesti zaštitu primjenom sistemičnog fungicida u kombinaciji sa nekim od fungicida preventivnog djelovanja:

Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone,  Sercadis uz pripravke na bazi metirama, ditianona ili kaptana.

Moguće je ovim sredstvima dodati i pripravke na bazi sumpora.

Kišno i hladno vrijeme ne pogoduje razvoju štetnika, a meteorolozi najavljuju i dalje oborine tako da tretiranje protiv štetnika potrebno provesti iza oborina.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN 26/2023.

 

                                                                   Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis