Obavijest proizvođačima soje

Soja je kultura širokog sklopa te je vrlo važno suzbijati korove u ranijim fazama dok soja ne poraste i zatvori sklop. Soju načešeće zakorovljuju širokolisni korovi (loboda, ščir, ambrozija i dr.) te uskolisni ili travni korovi (koštan, muhari i dr.).

Za zaštitu soje od korova u ovoj fazi preporučujemo primjenu zemljišnih herbicida kao: Dual gold 960 EC, Dost 330 EC, Frontier X2, Sencor SC 600 i dr.

Za njihovu dobru učinkovitost potrebna je vlaga u tlu koje za sada ima dosta.

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom, ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr