Obavijest proizvođačima kupina, malina i američkih borovnica

Početkom mjeseca ožujka (8.3.) i sredinom travnja (14.4.) o.g. upućene su preporuke proizvođačima bobičastog voća (američkih borovnica, kupina, malina i ribiza) o smjernicama usmjerenog suzbijanja najvažnijih štetnih organizama. U razdoblju kada ovogodišnji izdanci u plantažnim nasadima narastu do ili iznad prve žice (30-50 cm), iskustva iz ranijih sezona pokazuju da naknadno u narednih mjesec dana bilježimo vrlo kritično razdoblje za širenje bolesti sa prošlogodišnjih izdanaka na mlade izdanke malina i kupina.

 

Tablica 1. Neki meteorološki mjerni podatci u istočnom, središnjem i zapadnom dijelu Međimurja tijekom mjeseca travnja 2023.:

Lokalitet Temperatura Oborine Vlažnost zraka Vlaženje biljaka
Kotoriba 10,10°C 73,8 mm 73,0 % 9.960 minuta
Donja Dubrava 9,93°C 60,0 mm 67,7 % 13.790 minuta
Mursko Središće 9,57°C 86,4 mm 73,6 % 13.310 minuta
Železna Gora 10,16°C 138,6 mm 64,0 % 12.210 minuta

U višegodišnjim prosjecima tijekom travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C!

 

Tablica 2. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti u voćarstvu tijekom prve dekade svibnja 2023. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina Vlaženje lišća Prosječna temperatura Vlažnost zraka
Železna Gora 34,8 mm 3.520 minuta 14,5°C 67,0 %
Mursko Središće 17,0 mm 4.065 minuta 13,7°C 78,7 %
Kotoriba 13,8 mm 3.055 minuta 14,6°C 76,0 %
Donja Dubrava 19,4 mm 5.320 minuta 14,4°C 71,3 %

*podatci do 6.00 sati dana 11.5. 2023!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu svibnju iznosi 15,3°C uz očekivanih 73,7 mm oborina!

 

VAŽNO: Od početka kalendarske 2023. godine do početka ovog mjeseca u središnjem je dijelu Međimurja zabilježeno čak 332,2 mm oborina (73 % više od očekivanih količina)! Pritom su siječanj, veljača i ožujak bili iznadprosječno topli, ali mjesec travanj nešto svježiji od očekivanja! Početkom proteklog mjeseca zabilježili smo hladne sjeverne vjetrove, uz naknadna 4 dana s jutarnjim negativnim vrijednostima. Ipak, ekonomske štete od niskih travanjskih temperatura na bobičastom voću nisu dojavljene! Zbog više oborina u prva četiri mjeseca ove godine bilježimo i povoljnije uvjete za primaran razvoj ekonomski važnijih uzročnika bolesti bobičastog voća. Već od sredine proteklog mjeseca pronalazimo prve simptome žute hrđe na izdancima kupina (Kuehneola). Količina i raspored padalina u narednih 40-ak dana značajno će utjecati na zdravstveno stanje plodova! Od početka druge dekade proteklog mjeseca travnja zabilježeni su značajni početni uvjeti za primarni razvoj nekih patoloških bolesti bobičastog voća: npr. Elsinoe (3 jake zaraze 100 %), Monilinia (6 zaraza), Botrytis (2 puta jači rizik: 81-90 %), Colletotrichum (tri puta umjereni rizik: 57-90 %) (na mjernom u središnjem Međimurju uz riječnu dolinu)!

U narednih tjedan dana očekuje nas novo nestabilno razdoblje s novim oborinama, već narednih 48 sati očekujemo novih 20-ak mm oborina (11.5.-12.5.), a povremene ili jače oborine su moguće iduća četiri dana (14.5.-17.5.)! Time se rizik od pojave uzročnika bolesti pri nezaštićenim usjevima u narednom razdoblju dodatno povećava!

Prema podacima američkog fitopatološkog društva na vrstama roda Rubus je opisano čak 32 različita gljivična oboljenja i 5 bakterioza, a na 18 različitih sorata kupina u sjevernom dijelu Europe je detektirano 33 različitih gljivica (od čega je 12 patogenih vrsta). Vodeća sorta kupine bez bodlji u našoj zemlji Thornfree razvija duge izdanke i bujan grm, te je vrlo osjetljiva na dnevne temperaturne promjene krajem zime i početkom proljeća. Relativno je otporna na uzročnika pjegavosti lišća (Mycosphaerella rubi), ali je dosta osjetljiva na žutu hrđu (Kuehneola uredinis) i patološke uzročnike pjegavosti i(ili) sušenja izdanaka (Septocyta ruborum, Didymella applanata). Neposredno pred berbu i tijekom berbe se često razvija siva plijesan plodova (Botrytis cinerea).

Ekonomski najvažnije gljivične bolesti kupina i malina koje se pojavljuju na izdancima, lišću i plodovima su Didymella applanata, Septocyta ruborum, Kuehneola uredinis i Botrytis cinerea.

Kritično razdoblje za oslobađanje prezimljujućeg infektivnog potencijala uzročnika bolesti na prošlogodišnjim izdancima traje od kraja mjeseca travnja do kraja mjeseca lipnja. Navedeni patogeni uzrokuju na kupinama karakteristične simptome prijevremena sušenja izdanaka, a sigurna je determinacija moguća makro- i mikro-skopskim pregledom inficiranih biljnih uzoraka. Vlasnici nasada kupina i malina najčešće stručnu pomoć zatraže tijekom ljetnih mjeseci, neposredno pred početak berbe kupina, kada se u nasadu pojavljuju simptomi patološkog sušenja pojedinih izdanaka.

Na bolesti kupina i malina vrlo povoljno utječu proljetne i ljetne oluje s jakim vjetrom, većom količinom kiše i/ili tučom. Smatramo da od početka vegetacije do početka dozrijevanja plodova u prosječnim godinama treba obaviti 3-5 usmjerenih zaštita fungicidima, odnosno ista se ponavlja nakon svakih 40-60 mm kiše!

Od početka vegetacije do početka cvatnje potrebno je obaviti nekoliko preventivnih prskanja nasada protiv dominantnih gljivičnih bolesti registriranim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). U konvencionalnoj i ekološkoj proizvodnji kupina i malina od početka intenzivnog porasta mladica do kraja cvatnje provodimo protiv uzročnika paleži, sušenja i odumiranja izdanaka redovite mjere zaštite dopuštenim pripravcima, pri čemu količina i raspored oborina značajno utječe na raspored aplikacija!

Tijekom cvatnje i nakon cvatnje u vrijeme razvoja ili početka dozrijevanja plodova kupina i malina voditi računa o mogućim mjerama zaštite od sive plijesni plodova (Botrytis) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Ukupni broj i razmak tretiranja određuje ukupna količina i raspored oborina od početka vegetacije do početka dozrijevanja plodova kupine i maline. Nakon obavljene berbe kupina preporučuje se rezom odstraniti sve oboljele izdanke koji pokazuju simptome sušenja i obaviti tretiranje bakarnim fungicidima.

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla vlasnike plantažnih nasada upućujemo na redovito praćenje populacije dominantnih vrsta u našoj zemlji: npr. pupara (Byturus), fitofagnih stjenica (Lygus), lisnih uši (Aphis, Amphorophora), fitofagnih grinja iz skupine crvenih pauka (Tetranychus), kupinovu i malinovu grinju (Acalitus, Phyllocoptes),  mušica galica (Thomasiniana), te u novije vrijeme octenih mušica pjegavih krila (Drosophila suzukii)! Tijekom cvatnje kupina i malina ne koristiti insekticide, a neki od dopuštenih pripravaka moguće je primijeniti prije početka otvaranja prvih cvjetova (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Na američkim borovnicama u kišnim sezonama najveće izravne štete na urodu bilježimo od paleži cvijeta i truleži boba (monilije) (Monilinia vaccinii-coymbosi), koja prezimi na mumificiranim plodovima i tijekom proljeća zarazi mlade izdanke. Zbog više oborina od očekivanih prosjeka u dosadašnjem dijelu godine, rizik od moguće pojave uzročnike ove bolesti početkom, tijekom i krajem cvatnje borovnica u 2023. procjenjujemo značajnim!

Za razliku od kupina i malina američke borovnice nisu osjetljive na grinje, a od štetnih organizama životinjskog podrijetla najveće smo štete u našoj zemlji zabilježili od voluharica i ptica! U Međimurju smo u proteklom razdoblju lokalno zabilježili ranoproljetnu pojavu zelenih gusjenica grbica (mali mrazovac) (Operophtera) (koje već prije cvatnje zapredaju i uništavaju generativne organe). U cvatnji borovnica ne preporučujemo primjenu insekticida zbog zaštite oprašivača!

 

VAŽNO: sve voćare i druge poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr