Obavijest vinogradarima

Prema vremenskoj prognozi predviđa se nestabilno vrijeme s padalinama. Time se omogućava razvoj bolesti te je potrebno provesti zaštitu vinograda. Protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i crne pjegavosti (Phomopsis viticola) može se primijeniti jedan od preparata: Universalis, Ampexio, Delan pro, Polyram DF, Solofol i dr.

Za zaštitu od pepelnice (Uncinula necator) se mogu upotrijebiti: Dynaly, Talendo SC, Vivando SC,  Stroby, Collis SC, Nativo WG i dr. Pored navedenih se mogu primijeniti preparati na bazi sumpora kao što je  npr. Thiovit. Sredstva na bazi sumpora imaju popratno djelovanje grinje.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svi profesionalni korisnici obavezni su čuvati evidencije o uporabi sredstva za zaštitu bilja najmanje 3 godine kao i račune o nabavljenim sredstvima za zaštitu bilja.

Prilikom korištenja sredstva za zaštitu bilja važno je slijediti pomno napisane upute proizvođača.

Prije korištenja sredstva za zaštitu bilja provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti.

U uputama priloženim uz sredstvo za zaštitu bilja obavezno provjeriti kompatibilnost sredstava odnosno mogućnost miješanja sredstava za zaštitu bilja.

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis