Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Od posljednje obavijesti proizvođačima ozimih žitarica prošlo je više od mjesec dana. To razdoblje obilježile su izrazito nestabilne vremenske prilike koje su pogodovale uzročnicima biljnih bolesti. Stoga preporučamo obilazak i pregled usjeva te (po potrebi) tretiranje fungicidima. Za suzbijanje hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista pšenice (Septoria tritici), žuto-smeđe pjegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis), pepelnice (Erysiphe graminis) te drugih bolesti lista i stabljike strnih žitarica mogu se koristiti preparati na osnovi aktivne tvari:

  • azoksistrobin (Amistar 250 SC, Mirador 250 SC, Zoxis 250 SC, Legado, Diagonal, Sinstar, Tazer, Azaka, Sivar, Aztek 250 SL)
  • azoksistrobin u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima (Custodia)
  • tebukonazol (Folicur EW 250, Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Tebu Super 250 EW, Riza, Ulysses)
  • tebukonazol u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima (Prosaro 250 EC, Zantara)
  • protiokonazol (Curbatur 250 EC, Proline, Pecari 300 EC, Protendo 300 EC)
  • protiokonazol u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima (Ascra Xpro, Seguris Era, Elatus Era)
  • metentriflukonazol (Revystar XL, Revycare)

 

Navedene djelatne tvari djeluju i na gljive iz roda Fusarium, koje u fenofazi klasanja i cvatnje pšenice uzrokuju palež klasa. Razvoju bolesti pogoduje kišovito vrijeme tijekom cvatnje, a kao posljedica zaraze javlja se smanjenje količine i kvalitete uroda.

 

Naglašavamo i da je na više lokacija uočena prisutnost ličinki crvenog žitnog balca – “leme” (Oulema melanopus), najvažnijeg štetnika strnih žitarica. Kao kritičan broj uzima se prisustvo 1-2 ličinke po zastavici. Ličinke su žute boje, prekrivene sluzi koja od izmeta pocrni, a od sluzi im se tijelo ne vidi pa ih se često zamjenjuje pužićima. Najviše štete nanose oštećivanjem (izgrizanjem) vršnog lista – zastavice, o kojem ovisi nalijevanje zrna.

Za suzbijanje su registrirani slijedeći insekticidi: Cythrin max, Decis 2,5 EC, Karate zeon, Poleci. Osjetljivost crvenog žitnog balca na insekticide ispitivana je 2019. godine, u okviru projekta „Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja“, a rezultate možete pogledati na stranici: https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/zitni-balac.

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.                 

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Pripremi za ispis