Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Prema najavama meteorologa od četvrtka slijedi kišni period. Prije najavljenih oborina potrebno je provesti preventivnu zaštitu jabuke i kruške protiv krastavosti jabuke nekim od pripravka na bazi: metirama, ditianona ili kaptana. Od pripravaka koristiti onaj koji je do sada najmanje korišten.

Protiv pepelnice zaštitu provesti i nekim od pripravaka na bazi sumpora jer se predviđa porast temperatura , a u nasadima sa jako pojavom pepelnice Sercadis plus, Luna experience, Stroby WG 50 WG, Zato, Tercel* i sl.

Obaviti pregled na lisne uši i po potrebi izvršiti i tretiranje nekim od slijedećih pripravaka:

Teppeki 500 WG, Pirimor 50 WG i sl.

*Krajnji rok za primjenu zaliha 31.07.2023.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN 26/2023.

 

                                                                     Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr