Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u razvojnom stadiju intenzivnog porasta listova i mladica. Najavljene oborine u narednim danima povoljno će utjecati na razvoj i infekciju uzročnicima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Zaštitu od plamenjače i crne pjegavosti moguće je napraviti jednim od pripravaka: Mikal premium, Mikal flash, Pergado F, Ampexio, Polyram DF, Delan Pro, Universalis, Solofol i dr.

Vremenske prilike osobito pogoduje infekcijama uzročnikom pepelnice (Erysiphe necator).

Zaštitu vinove loze od pepelnice moguće je napraviti jednim od pripravaka: Stroby, Zato 50 WG, Collis, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Dynali, Domark 40 ME, Vivando i dr.

Sredstvima za zaštitu od pepelnice moguće je dodati sumporne pripravke radi smanjenja populacija štetnih lozinih grinja.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu

 

                                                                                                      Srećko Bošković mag.ing.agr.

                                                                                                         srecko.boskovic@mps.hr