Obavijest vinogradarima

Nestabilne vremenske prilike pogoduju razvoju bolesti, te je potrebno odraditi zaštitu protiv gljivičnih oboljenja. Za zaštitu protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) te crne pjegavosti (Phomopsis viticola) primijeniti jedan od preparata: DELAN PRO, POLYRAM DF, SOLOFOL, UNIVERSALIS itd.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se primijeniti fungicidi: COLLIS SC, STROBY DF, NATIVO WG, TALENDO SC, VIVANDO SC, DYNALI itd. Također, moguća je i primjena sumpornih preparata koji imaju djelovanje i na smanjenje populacije grinja.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obavezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

  Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis