Obavijest proizvođačima ozime pšenice, ječma i tritikala o završnoj zaštiti klasja i vršnog lišća

Zbog iznadprosječno tople i vlažne (kišovite) zime 2022./23. već 23. ožujka o.g. je upućeno prvo upozorenje o potrebi suzbijanja uzročnika bolesti na usjevima ozimih žitarica (pšenica, ječam i pšenoraž ili tritikale), a zbog izuzetno povoljnih uvjeta za sekundarno ili epidemijsko širenje tijekom proteklog mjeseca travnja (vidi Tablicu 1.), već početkom druge polovice (17.4.) novim je upozorenjem ukazana potreba da iste mjere na većini polja treba ponoviti!

 

Tablica 1. Neki meteorološki mjerni podatci u istočnom, središnjem i zapadnom dijelu Međimurja tijekom mjeseca travnja 2023.:

Lokalitet Temperatura Oborine Vlažnost zraka Vlaženje biljaka
Kotoriba 10,10°C 73,8 mm 73,0 % 9.960 minuta
Donja Dubrava 9,93°C 60,0 mm 67,7 % 13.790 minuta
Mursko Središće 9,57°C 86,4 mm 73,6 % 13.310 minuta
Železna Gora 10,16°C 138,6 mm 64,0 % 12.210 minuta

U višegodišnjim prosjecima tijekom travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C!

 

Tablica 2. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti ozimih žitarica (npr. Puccinia, Pyrenophora, Ramularia i dr.) tijekom prvog tjedna svibnja 2023. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina Vlaženje lišća Prosječna temperatura Vlažnost zraka
Železna Gora 34,8 mm 3.455 minuta 14,5°C 68,0 %
Mursko Središće 17,0 mm 3.905 minuta 13,6°C 80,8 %
Kotoriba 13,8 mm 3.010 minuta 14,5°C 78,0 %
Donja Dubrava 19,4 mm 4.985 minuta 14,3°C 74,0 %

*podatci do 6.00 sati dana 09.5. 2023!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu svibnju iznosi 15,3°C uz očekivanih 73,7 mm oborina!

 

 

Od početka mjeseca svibnja o.g. uvjeti za razvoj uzročnika bolesti ozimih žitarica su nadalje vrlo povoljni (vidi Tablicu 2.): zabilježen je veći broj kišnih dana (5-6) s manjim dnevnim količinama oborina, ali su dugotrajne jutarnje rose (na nekim mjestima i magla) i visoka vlažnost zraka (naročito blizu riječnih dolina). Zaraza uzročnicima bolesti (najčešće Pyrenophora i Puccinia) je na nekim poljima vrlo izražena, naročito ako prve umjerene mjere zaštite nisu obavljene prije ovogodišnjih Uskršnjih blagdana: od kraja mjeseca ožujka na nezaštićenim usjevima ozime pšenice i tritikala (pšenoraži) u središnjem dijelu Međimurja uz riječne doline pronalazimo zaraze lišća uzročnicima žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) i žute hrđe (Puccinia striiformis)!

 

VAŽNO: Od početka mjeseca svibnja bilježimo klasanje usjeva ozimog ječma, ali na većini polja ozime pšenice i pšenoraži (tritikae) početak klasanja očekujemo u narednim danima.  Nove oborine moguće su narednog vikenda (21.5. 2022.)! U narednih tjedan dana očekuje nas novo nestabilno razdoblje s novim oborinama, već za dva dana očekujemo novih 20-ak mm oborina (11.5.), a povremene oborine su moguće i naredna četiri dana (12.5.-15.5.)! Potrebno je završnim mjerama aplikacije sačuvati vršno lišće i klasje ozimih žitarica zdravim, kako bi prinosi i kvaliteta uroda bili zadovoljavajući.

Ove godine očekujemo vrlo jaku pojavu i razvoj uzročnika bolesti na slabije zaštićenom lišću i klasju ozime pšenice, slično 2014. sezoni, kada su prinosi na nezaštićenim poljima bili manji od 3,5 t/ha!

Prije početka samog klasanja na sortama ozime pšenice domaćih Bc i Os selekcija (npr. Anica, Bubnjar, Darija, El Nino, Kraljica, Mandica, Lorena, Ljepotica, Olimpia, Opsesija, Silvija, TataMata, Vulkan i dr.) u pravilu pronalazimo znakove smeđe pjegavosti (Septoria) i žute hrđe (Puccinia) (naročito uz lokalitete blizu riječnih dolina Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga od rose i/ili magle). Na sortama pšenice stranih selekcija (npr. Apache, Antigua, Atlon, Basmati, Bologna, Calisol, Gaudio, Gabrio, Grandior, Farineli, Falado, Forcali, Energo, Macaron, Lenox, Ludwig, Sofru,, Sofolk, Soisson, Tenor, Viriato i dr.) u pravilu pronalazimo prve znakove žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis). Jača pojava bolesti je prema iskustvima iz ranijih sezona očitana na poljima koja su zasijana u ranijim rokovima sjetve (još ovisi o plodoredu i (ne)korištenju “farmerskog” sjemena)!

Ovisno o izboru fungicida i mjerama zaštite provedenim krajem ožujka i tijekom druge polovice  travnja o.g. pojava i stupanj zaraze ovih bolesti različita je od parcele do parcele!

Nakon klasanja i početkom cvatnje preporučujemo obaviti završne zaštite ozime pšenice od uzročnika bolesti primjenom dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Izbor registriranih fungicida prilagoditi dominantnim uzročnicima bolesti ozime pšenice, a prema osjetljivosti odabranih sorata (vidi Tablicu 3.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Tablica 3. Višegodišnja iskustva pojave najvažnijih uzročnika bolesti ozime pšenice prilagođeno prema skupinama sorata domaćeg ili stranog podrijetla:

Razvojni stadij ozime pšenice Sorte pšenice Skupine bolesti
 

razvoj vlati

 

 

“domaće” sorte*

 

Septoria, Puccinia, Erysiphe
 

“strane” sorte**

 

Pyrenophora

klasanje  

sve sorte (“domaće” i “strane”)

Fusarium i druge bolesti (npr. Puccinia, Septoria, Erysiphe, Pyrenophora)!

*neke “domaće” sorte: Anica, Bubnjar, Darija, El Nino, Kraljica, Mandica, Lorena, Ljepotica, Olimpia, Opsesija, Silvija, TataMata, Vulkan i dr.

**neke “strane” sorte: Apache, Antigua, Atlon, Basmati, Bologna, Calisol, Gaudio, Gabrio, Grandior, Farineli, Falado, Forcali, Energo, Macaron, Lenox, Ludwig, Sofru,, Sofolk, Soisson, Tenor, Viriato i dr.

 

Kao i proteklih sezona, sukladno Kodeksu otkupa žitarica i uljarica prilikom otkupa pšenice u žetvi 2022. sezone biti će primjenjivani razredi kvalitete pri čemu će postotak proteina u zrnu značajno utjecati na postignutu cijenu. Na kvalitetu zrna pšenice u žetvi od presudne je važnosti izbor sorte, razvoj vremenskih uvjete tijekom razdoblja vegetacije usjeva i primijenjena agrotehnika (npr. gnojidba, zdravstvena zaštita od neželjenih organizama). Uz sve mjere zaštite, prema višegodišnjim procjenama prosječni gubitci od štetnih organizama u hrvatskoj proizvodnji ozime pšenice iznose čak 27 %!

Poznato je da struka već godinama proizvođačima pšenice preporučuje nakon klasanja što duže sačuvati zdravstveno ispravnim gornji i vodoravno prema zemlji položeni list i klas, kako bi dobili što veće, kvalitetnije i zdravstveno ispravne urode pšenice. Zbog razvoja biljnih bolesti na žitaricama, štete se u Europi procjenjuju 13,7-16,3 %, a višegodišnji pokusi provedeni u našoj zemlji potvrđuju da kompleks bolesti gornjeg lista i klasa (pepelnica, pjegavost lišća, smeđa pjegavost i palež klasa) može umanjiti urode pšenice 321 do 900 kg/ha.

U našoj zemlji na tržištu imamo više desetaka dovoljno učinkovitih fungicida za suzbijanje važnijih bolesti pšenica (Puccinia, Erysiphe, Septoria, Fusarium, Pyrenophora) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Koristiti veće propisane doze ili količine navedenih fungicida. Pri završnom suzbijanju bolesti pšenice početkom cvatnje formiranog klasja potrebno je utrošiti barem 350-450 litara škropiva/ha, moguće je dodati sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja! Većina fungicida imaju propisanu karencu za žitarice 35-49 dana.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Također, redovito provjeravati prvu pojavu i stupanj zaraženosti usjeva lisnim ušima i ličinkama crvenog žitnog balca ili leme (Oulema melanopus) i žitnim stjenicama, te po potrebi istovremeno primijeniti neki od dopuštenih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Od proteklog vikenda (07.5.) pronalazimo prve ličinke leme ili crvenog žitnog balca na nekim poljima i sortama ozime pšenice!

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti crvenoga žitnog balca (Oulema melanopus) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine zabilježena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na insekticide iz grupe piretroida! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 

Istovremeno sa fungicidima i insekticidima mogu se koristiti i većina vodo-topivih hranjiva s naglašenim sadržajem amino- i huminskih kiselina, te mineralnih hranjiva fosfora i kalija, odnosno mikro-elemenata (bakar-mangan-cink).

 

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr