Obavijest voćarima

Nestabilno vrijeme koje očekujemo tijekom tjedna omogućit će nove infekcije i razvoj gljivičnih bolesti. Stoga preporučujemo obavljanje zaštite usmjerene na uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) uporabom pripravaka Score, Difcor + Merpan ili Captan (kurativno djelovanje) ili strobilurina (Stroby DF,Zato 50 WG,Zato plus, Tercel ), te fluopirana (Luna experience), koje preporučujemo u nasadima gdje bilježimo jači napad pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Porastom temperatura, a time i povoljnih uvjeta za pojavu i razvoj, na pojedinim lokalitetima (Vrgorac),bilježimo jači let jabučnog savijača (Cydia pomonella), a i savijača pokožice ploda (Archips,Adoxophies ), pa preporučujemo obavljanje zaštite uporabom jednog od dozvoljenih insekticida- Coragen 20 SC,Runner 240 SC*,  Affirm,Affirm opti ili Mimic SC*.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/).

(*sredstva kojima je istekla reg.ali se mogu primjenjivati do određenog  roka)

 

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić

                                                                               e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr