Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike pogoduju razvoju patogena na novonastalim izbojima koji su sada 10-tak cm. Savjetujemo zato preventivnu zaštitu vinograda protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola), a spriječiti će i bitnu ranu infekciju plamenjačom.

 

Efikasnu zaštitu možete postići korištenjem jednog od slijedećih pripravaka:

Protiv crne pjegavosti to je: Delan 700 WDG, Futura 50 WP, Polyram DF, Mankozeb, Dithane M-45, Antracol WG 70 i sl.

 

U vinogradima gdje je bilo problema sa pepelnicom savjetujemo tretiranje i nekim od ponuđenih pripravaka na tržištu na bazi sumpora u maksimalno dozvoljenoj količini radi suzbijanja moguće pojavnosti grinja.

 

Korišteno sredstvo obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

Više informacija o pripravcima vinogradari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPS (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr