Obavijest proizvođačima kukuruza

Proizvođače kukuruza podsjećamo na mogućnost suzbijanja korova u pre-em roku, odnosno nakon sjetve, a prije nicanja. Tada se primjenjuju tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla, a efikasnost im ovisi o kakvoći pripreme tla i količini oborina nakon primjene. Naime, potrebna je kiša da ih „unese“ u tlo u zonu klijanja korova. Zemljišni herbicidi suzbijaju jednogodišnje travne (koštan, muhari, svračica,…) i jednogodišnje širokolisne (ambrozija, loboda, šćir, dvornici,…) korove. Na višegodišnje korove ne djeluju pa je njih potrebno suzbijati nakon nicanja sredstvima koja djeluju preko lista korova.

 

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (i nekih širokolisnih) korova prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Dual gold 960 EC, Efica 960 EC, Deflexo, Frontier X2, Koban 600, Dost 330 EC, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC, Stomp Aqua,  Wing P i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Click 50 FL, Callisto 480 SC, Pledge 50 WP i dr.

Budući da navedena sredstva djeluju samo na jednu skupinu korova (ili jednogodišnje travne ili jednogodišnje širokolisne), potrebno ih je kombinirati kako bi se postigao potpuni učinak. No, možete koristiti i već gotove kombinacije za suzbijanje  jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, čime uvelike pojednostavljujete primjenu. Od gotovih (tvorničkih) kombinacija na tržištu možete naći: Primextra TZ gold 500 SC, Lumax, Lumax H 537.5 SE, Tonale, Camix, Camix 560 SE, Akris, Koban T, Koban TX, Adengo i dr.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisan način, a primijenjeno sredstvo upisati u evidenciju.

 

                                                                                                                      Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                      Vesna.Bradic@mps.hr