Obavijest tržnim proizvođačima jagoda u plastičnim tunelima

U danima 24.2., 16.3. i 04.4. 2023. upućene su preporuke za mjere zaštite pri tržnom uzgoju jagoda u visokim plastičnim tunelima. Premda je protekli mjesec travanj je bio nešto hladniji od prosjeka (vidi Tablicu 1.), u visokim plastičnim tunelima već krajem prvog tjedna (prije mjesec dana) zabilježen intenzivan razvoj prvih plodova rane sorte jagoda (Clery), pa je prva berba započela tijekom zadnje travanjske dekade. Prohladno travanjsko razdoblje smo zabilježili u danima 03.4.-16.4. 2023.: tada su prosječne temperature zraka najčešće bile u rasponu 3,1°-8,7°C (uz negativne jutarnje vrijednosti na većini mjernih mjesta u danima 05.4.-11.4.)! Obilnije su oborine padale u danima 13.4.-16.4., te ponovno 24.4. 2023.! Zadržavanje vlage na biljnim organima u proteklom je razdoblju bilo izraženo (vidi Tablicu 1.), a zbog visoke vlažnosti zraka i uzastopno 5-6 kišnih dana prozračivanje visokih plastičnih tunela je tijekom druge dekade mjeseca travnja bilo otežano! U takvim uvjetima već sredinom mjeseca travnja bilježimo prvu pojavu razvoja sive plijesni na plodovima jagode (Botrytis cinerea)!

 

Tablica 1. Neki meteorološki mjerni podatci u istočnom, središnjem i zapadnom dijelu Međimurja tijekom mjeseca travnja 2023.:

Lokalitet Temperatura Oborine Vlažnost zraka Vlaženje biljaka
Kotoriba 10,10°C 73,8 mm 73,0 % 9.960 minuta
Donja Dubrava 9,93°C 60,0 mm 67,7 % 13.790 minuta
Mursko Središće 9,57°C 86,4 mm 73,6 % 13.310 minuta
Železna Gora 10,16°C 138,6 mm 64,0 % 12.210 minuta

U višegodišnjim prosjecima tijekom travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C!

 

Kiša ponovno pada tijekom jučerašnjeg popodneva i protekla noći, a moguće još tijekom današnjih sati! U narednim danima očekujemo porast temperatura zraka na vrijednosti 18-21°C, ali tijekom narednog vikenda i početkom idućeg tjedna neće biti sasvim stabilno.

 

Ovisno o sorti, na jagodama u zaštićenim prostorima sukcesivno traje cvatnja, odnosno razvijaju se i dozrijevaju plodovi! Intenzivnija berba već traje od zadnje dekade proteklog mjeseca.

Zbog oborina koje bilježimo nakon 12.4., te dugotrajnog zadržavanja vlage na biljkama i zasićenosti zraka vlagom, vrlo su povoljni uvjeti za razvoj antraknoze jagoda (Colletotrichum) i sive plijesni plodova (Botrytis)! Primjerice, uz riječne doline je nakon 12.4. zabilježeno 11 dana s optimalnim uvjetima za razvoj sive plijesni (Botrytis), od čega su 4 dana bila vrlo povoljna.

 

U ranijim smo uputama proizvođače jagoda u plastičnim tunelima upozoravali na važnije preventivne mjere zaštite protiv fitofagnih grinja, različitih uzročnika bolesti (poglavito *”antraknoze” i sive plijesni) (Colletotrichum, Botrytis), te neželjenih kukaca (tripsi, lisne uši štetne gusjenice, štetni kornjaši – pipe) (vidi upute od 24.2., 16.3. i 04.4. 2023.)!

*”antraknoza” = uzročnik srčane truleži stabljike i lisne drške, nepravilnih tamnih lisnih pjega i uleknute tamne pjegavosti plodova jagoda!

 

VAŽNO: U uvjetima svježijih noći, uzastopno višednevnih oborina i zasićenosti zraka vlagom, plastične tunele nije bilo moguće uvijek kvalitetno prozračivati, ali isto već treba provoditi narednih dana! U zaštićenom uzgoju jagoda uz 15°C i zadržavanje vlage (RVZ >95 %) u trajanju 15 ili više sati raste opasnost od latentnog razvoja najopasnije bolesti plodova jagoda – sive plijesni (Botrytis)!

 

Svakako se preporučuje odstraniti sve zaražene plodove iz nasada, posebice ako dozrijevanje jagoda i berba traju duže razdoblje. Dopuštene kemijske ili biološke pripravke s djelomičnim ili sporednim učinkom na sivu plijesan koristimo barem dvaput od početka rasta do početka cvatnje (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Tijekom cvatnje i početkom razvoja plodova tržni proizvođači jagoda koji su prihvatili standarde uzgoja sa smanjenim ostacima pesticida (rezidui), strogo moraju poštivati ograničenja uz propisane karence dopuštenih fungicida, te najveći broj njihovih primjena tijekom sezone, odnosno poštivanje propisanih koncentracija (ili doza) aplikacije (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o osjetljivosti dominantnih sorata jagoda, te prema iskustvima pojave uzročnika bolesti iz ranijih sezona prema mikro-lokalitetu, moguće je u vrijeme razvoja i dozrijevanja plodova koristiti mikrobiološke pripravke sa antagonističkim (korisnim) mikroorganizmima (npr. Bacillis amyloliquefacijens – ranije Bacillus subtillis, Pythium oligandrum)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti sive plijesni (Botrytis cinerea) na fungicide  tijekom 2019. godine u Republici Hrvatskoj je potvrđen razvoj sedam rezistentnih (otpornih) izolata na jagodi (Vrgorac), tikvicama (Opuzen), salati i rajčici (Rovišću) (https://rezistentnost-szb-hr) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)!

 

U slučaju pojave nekih od kategorija štetnih kukaca spomenutih u ranijim preporukama (npr. tripsi, štetne gusjenice) i procjene za potrebom njihova usmjerena suzbijanja, tijekom razvoja i početka dozrijevanja plodova jagode preporučujemo primjenu biljnih insekticida, dopuštenih u ekološkoj proizvodnji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti lisnih uši (Myzus), kalifornijskog tripsa (Frankliniella) i cvjetnog (stakleničkog) štitastog moljca (Trialeurodes) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u Republici Hrvatskoj je potvrđen razvoj rezistentnih (otpornih) populacija ovih štetnika na primjenu određenih insekticidnih djelatnih tvari (https://rezistentnost-szb-hr) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)! Kod mjera zaštite proizvođači jagoda redovito moraju voditi informacije o novijim spoznajama kod suzbijanja “napasnih” nametnika.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis