Obavijest proizvođačima graha

Vrijeme je sjetve graha, stoga je potrebno provesti suzbijanje korova. Suzbijanje korova može se provesti nakon sjetve prije nicanja kulture ili nakon nicanja. Za tu namjenu moguće je primijeniti herbicide navedene u tablici.

PREPARAT KOROV VRIJEME PRIMJENE
AGIL 100 EC Jednogodišnji travnati korovi Nakon nicanja kulture. Kada korov razvije tri lista do početka busanja
BASAGRAN 480 Jednogodišnji širokolisni korovi Nakon nicanja kulture.
SELECT SUPER Jednogodišnji i višegodišnji travnati korovi Nakon nicanja kulture. Kada su korovi u aktivnom rastu, razvijena 2-4 lista
LENTAGRAN 45 WP Jednogodišnji širokolisni korovi Nakon nicanja/presađivanja kulture
DUAL GOLD 960 EC Jednogodišnji travnati korovi Nakon sjetve prije nicanja kulture
QUICK 5 EC Jednogodišnji i višegodišnji travnati korovi Nakon nicanja kulture
DOST 330 EC Jednogodišnji travnati i širokolisni korovi Nakon sjetve prije nicanja kulture
WISH TOP Jednogodišnji i višegodišnji travnati korovi Nakon nicanja kulture
EFICA 960 EC Jednogodišnji travnati korovi Nakon sjetve prije nicanja kulture
SECURE Jednogodišnji i višegodišnji travnati korovi Nakon nicanja kulture.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić,mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr.

Pripremi za ispis