Obavijest proizvođačima soje

Nakon sjetve, a prije nicanja soje primjenjuju se tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla, a efikasnost im ovisi o kakvoći pripreme tla i količini oborina nakon primjene.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Sencor WG 70, Sencor SC 600, Metrex, Senat WG, Scorpio 70 WG, Metro, Mistral 70 WG, Centium 36 CS i dr.

Jednogodišnje travne (i nekih širokolisne) korove prije nicanja prije nicanja suzbijaju: Dual gold 960 EC, Efica 960 EC, Deflexo, , Stomp Aqua,  Deluge 960 EC, Frontier X2, Koban 600, Dost 330 EC, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC,Wing P i dr.

Herbicidi: Proman, Sirtaki suzbijaju jednogodišnje širokolisne i neke uskolisne korove.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisan način, a primjenjeno sredstvo upisati u evidenciju.

                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                              vesna.bradic@mps.hr