Obavijest vinogradarima

Na većini lokaliteta vinova loza je u u fenofazi E (razvijeni listovi) s mladicama 5-10 cm.

Promjenjivo vrijeme pogoduje infekcijama zaraze crnom pjegavosti rozgve vinove loze (Phomopsis viticola). Zaštitu mladica provodimo fungicidima DELAN PRO, POLYRAM DF, SOLOFOL, UNIVERSALIS. U ekološkoj poljoprivredi zaštitu provodimo sredstvima na bazi bakra (npr. NORDOX 75 WG, CUPRABLAU Z 35 WG i dr.).

 

Pripravcima možemo dodati sredstva na bazi sumpora zbog smanjenja populacije grinja šiškarica uzročnika akarinoze (Calepitimerus vitis) i erinoze (Colomerus vitis), a koji će preventivno djelovati na bolesti – pepelnicu (Uncinula necator). Sva dozvoljena sredstva dostupna na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. Sredstva na bazi sumpora su dozvoljena u ekološkoj poljoprivredi.

 

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu.

 

 

 

Tihana Pipinić, dipl.inž.agr.

e-mail: tihana.pipinic@mps.hr