Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Od protekle preporuke za zaštitu jabuke prošlo je 7 dana, a zbog oborina tijekom ponedjeljka zabilježene su infekcije krastavosti jabuke( Venturia inaequalis). Potrebno je ponoviti zaštitu prema primjenom sistemičnog fungicida u kombinaciji sa nekim od fungicida preventivnog djelovanja:

Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone,  Sercadis uz pripravke na bazi metirama ili ditianona.

U nasadima gdje postoji problem sa pepelnicom koristiti pripravke Sercadis plus, Luna experience ili Revyona.

 

U nasadima kruške primijećena su jaja i prve ličinke kruškine buhe( Psylla spp.), a cvatnja je završila. Potrebno je izvršiti pregled i po potrebi tretiranje. Od sredstva moguće je koristiti: Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC, Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG i dr. uz dodatak Bijelog ulja ili okvašivača radi boljeg prianjanja.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr