Obavijest vinogradarima

Najavljene oborine pogodovati će infekcijama i razvoju  bolesti crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola).  Za zaštitu mladih listića upotrijebiti jedan od pripravaka: Delan PRO, Polyram DF, Solofol, Universalis.

Navedenim pripravcima moguće je dodati sumporni pripravak (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) radi smanjenja populacije štetnih lozinih grinja, a koji će preventivno djelovati na uzročnika pepelnice (Erysiphe necator). Za suzbijanje grinja može se primijeniti neki od registriranih akaricida.

Preporučujemo mjere kemijske zaštite pripravcima sukladno registraciji i dozvoli pripravka  koji se vode u FIS bazi Ministarstva poljoprivrede : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Pripravke primijeniti prema uputi na etiketi! Svako tretiranje je potrebno zabilježiti  u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr