Obavijest vinogradarima

Proteklih sedam dana na svim je lokalitetima zabilježena veća količina oborina i relativno prohladno vrijeme sa srednjim temperaturama zraka u vrijednosti od 7 do 12°C.

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama na dan 13.4. do 20.4.2023.

Lokalitet Količina oborina mm
Voloder 43,3
Popovača-Palovine 41,1
Katoličko Selišće 39,4
Popovača-Gaborčina 40,5
Glina 58
Selište (Kutina) 58,8
Ilova 58,6
Crnac (Sisak) 69,2
Letovanski Vrh 57,6
Brežane Lekeničke 67,7

Takvi vremenski uvjeti usporavaju prolistavanje pupova. Kišovito vrijeme u fazi otvaranja pupova pogoduje razvoju zaraze uzročnikom fomopsisa ili crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Vinova loza je na zarazu uzročnikom crne pjegavosti najosjetljivija u fenofazi otvaranja pupova i pojavi prvih listića. Učinkovita zaštita provodi se isključivo preventivno u vrijeme pojave prvih listića, odnosno prije najavljenih oborina. U ovoj razvojnoj fazi vinove loze moguća je primjena pripravaka na bazi bakra, no zbog niskih temperatura u prvim zaštitama prednost dajemo organskim fungicidima: Delan PRO, Polyram DF, Solofol i dr.

U uvjetima usporenog razvoja pupova i prohladnog vremena, očekujemo pojačanu štetnost lozinih grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze  (Eriophyes vitis). Za smanjenje šteta od lozinih grinja u fazi vunastog pupa i pojave prvih listića, predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora: Chromosul 80,  Kumulus DF, Microthiol special dispress, Sumpor prašivo 98,5 DP.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

                                                                    

Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                  E-mail: suzana.lovic@mps.hr