Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Od zadnje preporuke za zaštitu koštićavog voća (šljiva, trešnja, višnja) prošlo je 10 dana. Tijekom tog perioda pale su različite količine oborina ovisno o lokalitetu:

Lokacija Količina oborina (mm)
Brinje 66,9
Otočac 41,9
Prvan Selo 55,4
Gospić 50,4

Prema podacima agroklimatskih stanica ostvareni su uvjeti za infekciju paleži cvijeta i rodnih grančica (Monilinia laxa).

Stabla rani sorti trešnje ovisno o lokalitetu su u fazi cvatnje, dok je većina stabala šljive u fazi početka cvatnje.

Meterolozi i dalje najavljuju promjenjivo vrijeme sa mogućnošću oborina te je preporuka da se ponovi zaštita koštičavog voća protiv uzročnika paleži cvijeta i rodnih grančica  (Monilinija laxa) jer upravo tijekom cvatnje može doći do infekcije navedenom bolesti. Zaštitu koštičavog voća potrebno je provoditi na početku cvatnje, u cvatnji i na kraju cvatnje što ovisi o vremenskim uvjetima.

Koristiti preparate koji su navedeni u preporuci od 11.04.2023. godine.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb 

Kako bi pratili intenzitet pojave šljivinih osica ne zaboravite postaviti bijele ljepljive ploče početkom cvatnje šljiva.

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr