Obavijest vinogradarima

Od 13.04. – do 19.04.2023. na nekim lokalitetima u Karlovačkoj županiji je palo između 30 – 80 litara kiše po četvornom metru. Temperature zraka su bile neuobičajeno niske za ovo doba godine što je dovelo do zastoja u vegetaciji.

Prema vremenskoj prognozi u idućim danima se predviđa toplo vrijeme bez padalina dok se već u idućem tjednu očekuju nove oborine. Tretiranje treba obaviti prije padalina.

Vinova loza ranijih sorti je fazi prvih listića, Važno je provesti preventivno tretiranje protiv crne pjegavosti (Phomosis viticola) dozvoljenim preparatima: Polyram DF, Solofol, Delan Pro, Folpan 80 WDG.

Kasnije sorte su još u fazi vunastog pupa te se mogu tretirati preparatima na bazi bakra kao što su Cuprablau Z 35 ili Nordox 75 WG .

Za zaštitu  od pepelnice vinove loze (Uncinula necator)  potrebno je dodati neki od preparata na bazi sumpora. Sumpor će usto djelovati na grinje uzročnike erinoze i akarinoze.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN46/2022) svi profesionalni korisnici obavezni su čuvati evidencije o uporabi sredstva za zaštitu bilja najmanje 3 godine kao i račune o nabavljenim sredstvima za zaštitu bilja.

Prilikom korištenja sredstva za zaštitu bilja važno je slijediti pomno napisane upute proizvođača.

Prije korištenja sredstva za zaštitu bilja provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti.

 

 

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

Pripremi za ispis