Obavijest voćarima

Od prethodne preporučene zaštite nasada jabuka proteklo je 7 dana. U tom je razdoblju zabilježeno ovisno o lokalitetu, 20 do 50 mm oborina, što je uzrokovalo ispiranje ranije zaštite. Takve vremenske prilike pogodovale su razvoju zaraze uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) jakog intenziteta. Voćari mogu izvršiti zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak. Predlažemo primjenu sistemičnih fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus).  Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja osnovi aktivne tvari ditianon (Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Alcoban ili Dynamo).

Budući da su jabuke u cvatnji nije dopuštena primjena insekticida.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis