Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba u protekla sedam dana ovisno o lokalitetu palo je preko 30 mm kiše te su zabilježene jake infekcije krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina).

Obzirom na zabilježene infekcije i količinu oborina, čim vremenske prilike dozvole preporuča se voćarima da provedu zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus.

U nasadima gdje ima i pepelnice preporuča se koristiti pripravke Sercadis plus, Luna experience ili Revyona.

Kako za naredne dane meteorolozi i dalje najavljuju nestabilno vrijeme potrebno je uz sistemične pripravke radi produljenog preventivnog djelovanja dodati i jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja: Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Alcoban ili Dynamo.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr