Obavijest vinogradarima

Vinova loza ulazi  u fazu vunastog pupa  i  uz pojavu prvih listića moguće je primijeniti gornje doze sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice(Uncinula necator) :Chromosul 80, Thiovit Jet,  Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfosul 80 DF, Cosavet DF, Sumpor SC-80. Pripravak  ima dobru učinkovitost i na lozine grinje šiškarice.

Protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) u fazi izlaska iz vunastog pupa, kad zeleni vrh naraste veličine 1-2 cm, primijeniti jedan od fungicida: Polyram DF ili  Folpan 80 WDG.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr