Obavijest tržnim proizvođačima proljetnog luka pri uzgoju sadnjom lučica i proizvođačima zimskog luka

U razdoblju 23.2.-22.3. 2023. proizvođačima lukovičastog povrća (zimski luk, češnjak poriluk, proljetni luk) upućivali smo obavijesti i preporuke o mjerama zaštite usjeva od neželjenih organizama (različitih vrsta štetnih muha, uzročnicima bolesti i korova).

Razlikujemo uzgoj luka kratkog i dugog dana (zimski i proljetni), od koji se obje vrste mogu saditi lučicama ili uzgajati izravno iz sjemena! Na većini planiranih površina sjetva i/ili sadnja usjeva tržnog luka dugog dana (proljetni luk) obavljena u prvoj polovici mjeseca ožujka o.g.(početkom zadnje dekade proteklog mjeseca sadnju lučica je obavila većina vlasnika vrtova uz okućnice za vlastite potrebe gospodarstva)!

U mjesecu travnju o.g. meteorološki uvjeti su nadalje neobični i odstupaju od prosjeka: u dosadašnjem dijelu ovog mjeseca prosječna je temperatura zraka samo 7,6°C (što je 2,7°C niže od očekivanog prosjeka), a niske negativne temperature zabilježene su na svim mjernim mjestima u Međimurju krajem prvog tjedna i krajem prve dekade mjeseca travnja! Od početka mjeseca u nekoliko smo navrata u manjim količinama bilježili oborine (od 01.4. do jutra 13.4. 2023. u središnjem je dijelu Županije uz riječnu dolinu izmjereno samo 4,0 mm kiše), ali u danima 13.4.-18.4. na mjernim je mjestima u Međimurju svakodnevno padalo od 43,2 mm (Donja Dubrava) do 89,2 mm (Železna Gora)! Lokalno je proteklog vikenda u središnjem i istočnom dijelu Županije zabilježena i tuča (15.4.)!

Ponovno je jučer i danas vjetrovito (sjevernog smjera), pa tek u narednim danima očekujemo rast dnevnih temperatura na 15-18°C! Već početkom narednog tjedna moguće su nove oborine (24.4.)!

Sadržaj vlage na dubini 7 cm porastao je nakon 12. travnja o.g. sa 26,1 % na 39,2 % a vrijednosti temperature zemljišta na istoj dubini i istom razdoblju u rasponu su 9,8°-10,6°C!

Usjevi proljetnog luka uzgajani iz sjemena u osjetljivom su stadiju nicanja i razvoja kličnog lista, te protekle i moguće nove oborine pozitivno utječu na popunjavanje sklopa!

Tržni proizvođači usjeva luka dugog dana (proljetni luk) izravnom sjetvom moraju nakon nicanja usjeva planirati suzbijanje korova višekratnom aplikacijama smanjenih doza ili količina dopuštenih i selektivnih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Naime, proteklih su godina s hrvatskog tržišta iz primjene u luku povučeni neki selektivni herbicidi (npr. bromoksinil, linuron) kojima su uspješno naknadno (postem) suzbijani dominantni širokolisni korovi u usjevima luka (npr. Chenpodium, Polygonum, Amaranthus, Ambrosia, Galinsoga i dr.)!

VAŽNO: Selektivnost većine herbicida je značajno manja u usjevima luka uzgajanim iz sjemena, nego pri uzgoju luka iz lučice! Pri uzgoju luka izravno iz sjemena praksa uspješno koristi iskustva višekratne primjene smanjene količine selektivnih herbicida (prilagođeno razvojnom stadiju usjeva), uz smanjeni utrošak škropiva!

Stoga prema dominantnim korovima na parcelama luka, a prema propisanim ograničenjima dopuštenih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) preporučujemo njihovo redovito i višekratno suzbijanje (pre-em i post-em). U vrijeme razvoja kličnog lista usjeva luka uzgajanog iz sjemena nije dopuštena primjena herbicida!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci za lokalitet uz riječnu dolinu upućuju na vrlo povoljne (epidemijske) uvjete za rani razvoj i pojavu različitih uzročnika bolesti u usjevima zimskog luka (npr. Peronospora, Botrytis i dr.) (bilježeno od početka kalendarske 2023. godine):

Razdoblje Temperatura Oborine Vlažnost zraka Vlaženje biljaka
siječanj 3,69°C 152,0 mm 90,69 % 21.940 minuta
veljača 2,71°C 7,6 mm 79,61 % 7.135 minuta
ožujak 7,78°C 69,2 mm 72,14 % 9.500 minuta
*travanj 7,65°C 58,6 mm 73,80 % 9.320 minuta

*zabilježeno do 18.4. 2023. u 6.00 sati!

 

Budući je u mjesecu siječnju o.g. na svim lokalitetima u Međimurju zabilježeno značajno više oborina od očekivanog prosjeka (najčešće u obliku kiše, a tek manjim dijelom kao susnježica i/ili snijeg), u takvim su uvjetima zabilježeni vrlo povoljni uvjeti za naknadni razvoj najvažnijih bolesti zimskog luka (Peronospora, Botrytis). Uvjeti vlage (oborine i vlaženje biljaka) i temperature zraka krajem protekle 2022. (studeni, prosinac) također su bili su povoljni za primarni razvoj spomenutih uzročnika bolesti, pa je nakon skrivenog zimskog razdoblja potrebno redovito pratiti moguću pojavu simptoma u usjevima zimskog luka (već od početka zadnje dekade proteklog mjeseca ožujka o.g. moguće je pronaći tipične simptome plamenjače u usjevima zimskog luka)! Vrlo je kritično razdoblje za epidemijski razvoj bolesti u zimskom luku (Peronospora, Botrytis), pa preporučujemo nastaviti s mjerama zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Temperature zraka i vjetar koje bilježimo u većem dijelu ovog mjeseca travnja povremeno pogoduju aktivnijem letu uzročnika prezimljujuće (prve) generacije “crvljivosti” luka i poriluka (npr. zabilježeno u danima 1.4.-2.4., te ponovno 10.4.-12.4. 2023.): lukove muhe (Delia antiqua) i minera poriluka (Napomyza gymnostoma)! Na uzročnike “crvljivosti” luka naročito su tijekom travnja osjetljivi usjevi proljetnog luka koji se uzgajaju sadnjom lučica!

Usjeve lukovičastog povrća krajem zime i početkom proljeća napada nekoliko različitih vrsta povrtnih muha – uzročnika “crvljivosti” (vidi preporuke od 23.2. i 22.3. 2023.), a naknadno se na takvim usjevima može jače razvijati trulež (npr. Fusarium i dr.)!

Budući našoj zemlji dopuštenje za folijarno suzbijanje različitih uzročnika “crvljivosti” luka nema niti jedno kemijsko sredstvo (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) Ministarstvo poljoprivrede izdaje dozvolu u hitnim situacijama za poznate korisnike djelatnoj tvari cijantraniliprol (za poznate kupce)! Primjenjuje se metodom prskanja u vrijeme odlaganja jaja i pred pojavu prvih ličinki kupusne muha uz povećani utrošak škropiva i dodavanje pomoćnog sredstva (okvašivača)! Ali, iskustva iz prakse potvrđuju postranu djelotvornost nekih djelatnih tvari registriranih za suzbijanje drugih nametnika (Thrips) ili neki botanički (biljni) insekticidi koji se koriste u ekološkoj proizvodnji!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: U manjim vrtovima uz okućnicama i/ili vikendice moguće je radi usmjerenog suzbijanja uzročnika “crvljivosti” lukovičastog povrća (Hylemya, Napomyza) koristiti biljne insekticide – dopuštene u ekološkoj proizvodnji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Preporučujemo utrošiti nešto više škropiva (400-600 lit./ha), te dodati pomoćna sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja.

Uz pridržavanje plodoreda, moguće je provoditi pokrivanje gredica luka, poriluka i češnjaka na manjim površinama paučinastom folijom, što značajno smanjuje napad prezimljujuće populacije povrtnih muha (lukove muhe, minera poriluka) u vrijeme aktivnog leta njihovih prezimljujućih odraslih oblika.

Pri uzgoju luka proljetnom sjetvom sjemena najčešće izbjegavamo napad lukove muhe jer usjev još nije dovoljno razvijen u prvoj polovici mjeseca travnja da bi štetni organizmi na isti odlagala jaja. Ali, proljetni luk iz lučica (sa razvojem 3-5 lista) vrlo je osjetljiv na napad prezimljujuće populacije lukove muhe (Hylemya antiqua)! Stoga u takvim usjevima luka (proljetnom sadnjom lučica) u drugoj polovici mjeseca travnja (ili početkom svibnja) preporučujemo provesti dvije usmjerene aplikacije insekticidima s prosječnim razmakom tretiranja 11-15 dana (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju luka i poriluka obavezno proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se pridržavati navedenih ograničenja (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca).

U vrtovima uz okućnice za vlastite potrebe gospodarstva zaštitu luka od uzročnika “crvljivosti” svakako preporučujemo provoditi ne-kemijskim mjerama: poštivanjem plodoreda, postavljanjem žutih ljepljivih ploča i prekrivanjem gredica sa zimskim i/ili proljetnim lukom paučinastim folijama u vrijeme leta i odlaganja jaja prve ili prezimljujuće generacije uzročnika “crvljivosti” luka!

VAŽNO: Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao “mladi luk” nije dopušteno tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

 

Jednom kad usjevi proljetnog luka iz lučice razviju 3-4 zelena lista preporučujemo započeti preventivnim mjerama zaštite protiv uzročnika bolesti dopuštenim fungicidima (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/), a svakako ove mjere treba nastaviti u usjevima zimskog luka.

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr