Obavijest ratarima

Usjevi ozimih žitrica nalaze se u fazi busanja. Njihovim pregledom ustanovljena je prisutnost određenih vrsta korova – širokolisni (bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak,…) i travni (mišji repak, slakoperka, vlasnjača, divlja zob,…).

Povećanjem dnevnih i noćnih temperatura stvaraju se povoljni uvjeti za primjenu herbicida jer su preporučene temperature za njihovu primjenu iznad 5 °C, a kod herbicida s aktivnom tvari fluroksipir (Starane 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Hurler, Starline i dr.) preporučuju se temperature iznad 10 °C.

Korovi najveće štete nanose žitaricama od početka feno faze busanja pa do kraja busanja, odnosno početka vlatanja jer oduzimaju usjevu prostor, svijetlo, hranu i vodu. Preporuka je pregledati usjeve i po potrebi izvršiti zaštitu ozimih žitarica od korova.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Izabrati herbicid ovisno o vrsti žitarice, vrsti korova, te fenofazi razvoja žitarice.

Moguće je izvršiti zaštitu primjenom slijedećih herbicida: Hussar OD, Sekator OD Tornado Forte, Nuance, Trimur, Grodyl, Biathlon 4 D, Accurate 200 WG, Lancelot 450 WG, Pallas 75 WG, Deherban A Extra, Starane 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Hurler, Starline, Axial 50 EC, Foxtrot i dr.

Najbolji učinak u suzbijanju korova postiže se kad su travni korovi u fazi 1-3 lista, a širokolisni u fazi 2-6 listova.

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr