Obavijest proizvođačima uljane repice i ozimih žitarica

Upozoravamo proizvođače uljane repice da  je početak  cvatnje,  te je potrebno izvršiti zaštitu protiv suhe truleži (Leptosphaeria maculans), koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.), sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) repice.

Protiv navedenih bolesti primijeniti jedan od fungicida: Pictor, Amistar gold, Caramba, Prosaro 250 EC, Folicur EW 250,  Magnello, Ortiva…

 

Upozoravamo proizvođače ozime pšenice da u  u narednom periodu redovito kontroliraju zdravstveno stanje ozime pšenice kako bi na vrijeme uočili  simptome uzročnika bolesti: smeđe pjegavosti  lista (Septoria tritici), žuto smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici), žute hrđe,(Puccinia striiformis), pepelnice (Blumeria graminis). Za suzbijanje navedenih bolesti  primjeniti  jedan od fungicida:  Priaxor EC, Amistar 250 SC, Caramba, Prosaro 250 EC, Magnello, Elatus Era, Folicur EW 250.

 

 Proizvođače ozimog  ječma upućujemo na pregled njiva na  pojavnost pjega sive pjegavosti lista (Rinchosporium secalis) i  mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) .

Preporučujemo primjenu jednog od fungicida: Elatus Era,  Prosaro 250 EC, Caramba, Amistar 250 SC, Folicur EW 250.

 

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Pripremi za ispis