Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača

Premda je prosječna temperatura zraka proteklog mjeseca ožujka u središnjem dijelu Međimurja (uz riječnu dolinu) bila +2,18°C toplije od očekivanja (iznosila je 7,78°C), prohladno je bilo  početkom (01.3.-07.3.) i nekoliko dana krajem mjeseca ožujka (25.3.-29.3.)! Istovremeno je proteklog mjeseca zabilježeno 69,2 mm oborina (+14,4 mm više od mjesečnog prosjeka), ali pritom je najveća količina oborina zabilježena u danima 25.3.-28.3. (tih je dana padalo 50,2 mm)! Meteorološki uvjeti u prvoj dekadi mjeseca travnja o.g. uglavnom su hladniji od očekivanog prosjeka (u dosadašnjem dijelu mjeseca travnja prosječna je temperatura zraka samo 6,4°C – što je 3,9°C niže od očekivanog prosjeka)! Niske negativne temperature zabilježena su na svim mjernim mjestima u Međimurju krajem prvog tjedna i krajem prve dekade mjeseca travnja (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Najniže jutarnje temperature u prvoj dekadi mjeseca travnja o.g. na nekim mjestima u zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Lokalitet 05.4. 06.4. 10.4. *11.4.
Železna Gora -2,6°C -2,0°C +1,9°C +3,9°C
M. Središće -1,4°C -3,5°C -1,5°C -0,3°C
D. Dubrava -2,3°C -2,2°C -0,8°C -0,5°C
Kotoriba -3,1°C -6,2°C -4,0°C -1,6°C

Od početka mjeseca travnja o.g. u nekoliko smo navrata u manjim količinama bilježili oborine (od 01.4. do jutra 13.4. 2023. u središnjem je dijelu Županije uz riječnu dolinu izmjereno samo 4,0 mm kiše), ali u narednim danima očekujemo nekoliko desetaka mm novih padalina! Sadržaj vlage u zemljištu na dubini 7 cm u posljednjih 10-ak dana pada s vrijednosti 33,1 % na 25,3 % dok istovremeno temperatura tla na dubini 7 cm posljednjih osam dana raste s vrijednosti 6,8° na 10,5C°C!

U takvim se uvjetima sadnja ranih povrtnih kupusnjača (kupus, kelj, cvjetača, brokula) odvija u otežanim uvjetima, a dobro je takve usjeve pokrivati paučinastom folijom. Prema iskustvima iz ranijih sezona na nezaštićenim usjevima ranih povrtnih kupusnjača naknadno krajem travnja ili u prvoj polovici svibnja bilježimo povećane štete od prezimljujuće generacije kupusne muhe (Delia brassicae)!

Od povrtnih vrsta (izuzev krumpira) koje u našoj zemlji uzgajamo na otvorenim poljima kupusnjače zauzimaju najveće površine. Sredinom 1990-ih godina procijenilo se da unatoč mjerama zaštite neželjeni organizmi prosječno smanjuju prinose 24 %, od čega uzročnici bolesti 4 %, štetnici životinjskog podrijetla 15 %, a korovi 5 %! Globalnim klimatskim promjenama i liberalizacijom trgovine biljnim proizvodima, sjemenom i sadnim materijalom na zajedničkom europskom tržištu, procijenjene prosječne štete u povrtnim kupusnjačama se zadnjih sezona povećavaju!

Budući kod nas čak 62,5 % svih zabilježenih šteta u povrtnim kupusnjačama potječu od štetnika životinjskog podrijetla (najčešće od neželjenih kukaca), proizvođačima savjetujemo redovito provjeravati zdravstveno stanje usjeva i protiv permanentnih štetnika provoditi usmjerene mjere zaštite.

Proizvodnja ranih usjeva kupusnjača nije moguća bez kvalitetne zaštite protiv prezimljujuće populacije kupusne muhe (Delia brassicae), koja se javlja u prosječnim sezonama već krajem ožujka ili najčešće tijekom travnja! Pritom je napad prezimljujuće populacije ovog nametnika koncentriran na relativno malobrojna polja zasađena ranim povrtnim kupusnjačama, pa su štete nezaštićenih usjeva gotovo 100 %! Ranijih godina su u poljskim pokusima u našim proizvodnim uvjetima odlični rezultati dobiveni preventivnim potapanjem kontejnerskog rasada prije sadnje u insekticidnu otopinu (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Dopuštenje za tu namjenu do početka 2019. su imali insekticidi na osnovi imidakloprida i tiametoksama!

Ukoliko se ne provede potapanje kontejnerskog rasada pred sadnju, mjere zaštite je potrebno provoditi u vrijeme pojeve prezimljujuće populacije kupusne muhe u usjevu prskanjem usjeva uz povećani utrošak škropiva ili preventivnom primjenom granuliranih insekticida u sadnji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). VAŽNO: Za folijarno suzbijanje kupusne muhe (Delia brassicae)  u ranom kupusu, kelju, cvjetači i brokuli u našoj zemlji nema registriranih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (izuzev kelja pupčara, gdje je za tu namjenu dopuštena primjena acetamiprida), pa je od izravnih mjera zaštite u sadnji ranih kupusnjača jedino moguće planirati i preventivno primijeniti dopuštene granulirane insekticide na osnovi djelatne tvari cipermetrin i teflutrin (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Naknadno je folijarna primjena acetamiprida od 2023. godine dopuštena za suzbijanje neki štetnika kupusa, kelja, i brokule (lisne uši, kornjaši) putem registracije za proširenje uporabe na male kulture i/ili male namjene – na odgovornost samih proizvođača povrća! Ministarstvo poljoprivrede iz navedenih razloga izdaje dozvolu u hitnim situacijama za poznate korisnike djelatnoj tvari cijantraniliprol (za poznate kupce)! Primjenjuje se metodom prskanja u vrijeme odlaganja jaja i pred pojavu prvih ličinki kupusne muha uz povećani utrošak škropiva i dodavanje pomoćnog sredstva (okvašivača)!

Napad prezimljujuće populacije kupusne muhe (Delia) može se umanjiti i/ili izbjeći poštivanjem plodoreda i pokrivanjem presadnica odmah nakon sadnje u polje paučinastim folijama. Preporučuje se uz polja i/ili gredice ranih kupusnjača postavljati žute ljepljive ploče.

Vremenski uvjeti su proteklih mjesec dana samo pojedinih dana bili optimalni za aktivnost štetnika životinjskog podrijetla u usjevima ranih kupusnjača (npr. u danima 24.3.-04.4. bilježili smo aktivni let lisnih sovica)(primjerice pojavu prvog leptira na feromonske Csalomon klopke za leptire sovica u središnjem dijelu Međimurja zabilježili smo već 24.3. 2023.)!

Osim različitih uzročnika polijeganja mladih presadnica kupusnjača, u ranom uzgoju ovih kultura od mjeseca ožujka do kraja mjeseca svibnja u polju ne bilježimo značajne štete od uzročnika biljnih bolesti kao kod ljetnog uzgoja (što nije slučaj od sredine lipnja do sredine ili kraja mjeseca rujna)! Zbog relativno niskih noćnih proljetnih temperatura neke bolesti pri ranom uzgoju povrtnih kupusnjačama najčešće ne pronalazimo, npr. koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), bakterijsku tamnu trulež žilnog staničja (Xanthomonas campestris pv. campestris) i kupusnu kilu (Plasmodiophora brassicae).

Vrlo opasna i ponekad česta biljna bolest u ranim kupusnjačama je plamenjača (Peronospora parasitica), pa je nakon presađivanja u polje potrebno preventivno zaštititi usjeve dopuštenim pripravcima (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Moguće jačoj pojavi plamenjače ranih kupusnjača pogoduje sjetva zaraženog sjemena, te zalijevanje “kišenjem” ili “orošavanjem” ranih usjeva u polju pokrivenih paučinastom folijom zbog zaštite od niskih noćnih temperatura! U pravilu, kasnija pojava plamenjače povrtnih kupusnjača u polju značajno ne utječe na prinose, ali može umanjiti tržnu vrijednost proizvodnje. Naročito se to odnosi na cvjetaču i brokulu, gdje plamenjača osim listova napada i cvijet. Pritom nastaju tamne površinske ili unutrašnje promjene boje staničja.

Moguće naredne obilnije oborine, uz prosječne temperature 11-15°C, pogodovat će porastu korova, naročito na poljima ranih kupusnjača gdje nije provedeno njihovo preventivno suzbijanje primjenom zemljišnih herbicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Vrlo je mali broj registriranih herbicida u našoj zemlji za naknadno suzbijane korova u ranim povrtnim kupusnjačama dopuštenih tijekom prvih mjeseca dana nakon presađivanja u polje, a njihova djelotvornost značajno ovisi o količini i rasporedu oborina (i navodnjavanju usjeva) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr