Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lukovičastog povrća

Pregledom lukovičastog povrća sađenog u jesen na nekim lokacijama i vrstama (češnjak, poriluk) uočeni su simptomi hrđe.

Uzročnici bolesti su dvije gljive: (Puccinia porri i Puccinia alli). Životni ciklusi i simptomi su slični. P. porri izaziva oboljenje na crvenom luku i češnjaku, luku vlascu, dok  P. alli izaziva štete na češnjaku i poriluku.

Simptomi se očituju u pojavi narančastih pustulica na listu koje kasnije pocrne. Ako zahvati cijeli list dolazi do žućenja i sušenja lista. Bolesti pogoduje vlažnije hladnije vrijeme kakovo je do sada i prevladavalo.

Suzbijanje bolesti može se provesti nekim od slijedećih fungicida ovisno o dozvoli po vrstama što možete provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Neki od fungicida koji se mogu korsititi za suzbijanje te bolesti su: Nativo 75 WG, Score 250 EC, Ortiva, Luna experience i dr.

Voditi računa o karencama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023

                                                                           Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr