Obavijest vinogradarima

Vinova loza se na većini lokaliteta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nalazi u razvojnoj fazi vunasti pup, a ranije sorte su u fazi otvaranja pupova kada je vrijeme za prve zaštite protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola).  U fenofazi – vunasti pup mogu se primijeniti sredstva na bazi bakra; Nordox 75 WG, Cuprablau Z i dr.

Kod pojave prvih listića u zaštiti primijeniti površinske insekticide: Polyram DF, Delan PRO, Solofol, Universalis.

Za smanjenje šteta od grinja- uzročnika akarinoze i erinoze preporučuju se sredstva na bazi sumpora (Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul WG i dr.). Sredstva na bazi sumpora učinkovita su  na temperaturi iznad 15°C, a u fazi vunastog pupa mogu se primijeniti u povišenim koncentracijama.

Sredstva za zaštitu bilja  primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, provedenu zaštitu upišite u evidenciju o prskanju.

Podaci o dozvoljenim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                                                                     Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                                      vesna.bradic@mps.hr

Pripremi za ispis