Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade treba redovito pregledavati i ako su pokriveni folijama prozračivati da se spriječi jaka orošenost biljaka, a s time i mogućnost razvoja gljivica truležnica na oštećenom tkivu i pratiti pojavu štetnika i bolesti. Oštećene plodove bi trebalo pobrati da ne ostaju na biljkama kao hranjiva podloga za razvoj patogena.

Poslije niskih noćnih temperatura poželjno bi bilo primijeniti pripravke za jačanje otpornosti i kondicije biljaka (aminokiseline, ojačivači, biljni ekstrakti ) i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, a mogu se primijeniti i sustavima kap po kap kao trichoderma vrste, pseudomonas ili bacillus vrste.

Nakon otkrivanja gredica, radi lakšeg praćenja štetnika u nasadima poželjno je postaviti ljepljive žute i plave ploče malo iznad listova i redovito pratiti promjene na pločama.

Za jagode koje su u fazi pune cvatnje radi prevencije pojave sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Pyrus 400 SC, Signum, Switch 62,5 WG, Serenade aso, Ortiva, Taegro i dr.

Protiv pepelnice jagode (Podosphaera aphanis syn. Oidium sp.,  Sphaerotheca macularis) preventivno primijeniti Score, Ortiva, Quadris, ili dr registrirane pripravke sa kraćom karencom pred branje.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima) Scatto ili Poleci plus.

U zaštićenim prostorima i tunelima, pogotovo u starim nasadima, već može doći do pojave jednog od crvenih pauka (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi ) pa će trebati primijeniti jedan od pripravaka registriranih za tu namjenu Milbeknock, Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC ili Vertimec pro, i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar.

Na malim površinama za sve bolesti lista korisna je mjera sakupljanja i spaljivanja zaraženih listova. Zaštitu kemijskim sredstvima treba započeti čim se primijete prvi simptomi, pazeći na registracije sredstava i poštivanje karenci.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza ) Ministarstva poljoprivrede na web adresi:

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Pripremi za ispis