Obavijest voćarima

U proteklim danima u našoj županiji zabilježene  su niske temperature te se mogu očekivati štete na pojedinim voćnim vrstama. Preporučujemo primjenu jednog od pripravaka  Megafol, Plyamin i dr. na bazi aminokiselina koje će pomoći da biljke lakše prevladaju stres izazvan niskim temperaturama.

U  nasadima jabuka koje su u fazi roza balona i kruška -faza cvatnje izvršiti preventivnu zaštitu od bolesti čađava kratavost (Venturia inaequalis) jednim od fungicida: Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Chorus 50,Chorus 75 WG, i dr.

Tretiranje izvršiti prije najavljenih oborina!

U nasadima jabuka postaviti bijele ljepljive ploče radi praćenja jabučne osice (Hoplocampa testudinea)

U fazi cvatnje ne preporučujemo primjenu insekticida!

U nasadima šljiva nastaviti pratiti let šljivinih osica (Hoplocampa spp.) koje zbog niskih temperatura intezivno ne lete.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu zbrinuti.

 

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis