Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Zbog hladnog perioda došlo je do usporenja vegetacije koštićavog voća

Stabla ranih sorti trešnje ovisno o lokalitetu su u fazi nabubrenog pupa do faze početka cvatnje, dok je većina stabala šljive u fazi bijeloga pupa.

Upravo tijekom cvatnje koštičavog voća može doći do infekcije uzročnikom paleži cvijeta i rodnih grančica  (Monilinija laxa). Zaštitu koštičavog voća protiv navedene bolesti potrebno je provoditi na početku cvatnje, u cvatnji i na kraju cvatnje što ovisi o vremenskim uvjetima. Pojavi bolesti pogoduje kišno i hladno vrijeme. Takvo vrijeme se predviđa krajem tjedna (petak) te je potrebno provesti zaštitu fungicidima.

Na koštićavom voću može se primijeniti: Signum.

Na šljivi može se primijeniti i Chorus 50 WG, Difcor, Nativo, Teldor SC 500 , Swich 62,5 SC.

Na trešnji može se primijeniti i Chorus 50 WG, Luna experience SC, Teldor SC 500, Nativo 75 WG, Switch 62,5 SC.

Na višnji može se primijeniti i Chorus 50 WG, Chorus 75 WG.

Prilikom tretiranja biljni organi moraju biti suhi.

Početkom cvatnje šljive  za praćenje početka i intenziteta pojave šljivinih osica preporučamo postavljanje bijelih ljepljivih ploča .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr