Obavijest vinogradarima

Vinova loza nalazi se u razvojnoj fazi vunstog pupa do otvranja pupova i pojave listića. U ovoj fazi je je vrijeme za preventivnu zaštitu protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) jednim od fungicidnih pripravaka na bazi bakra kao: Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35 WG.

Da bi smanjili populaciju lozinih  grinja koje uzrokuju  akarinoze i erinoze vinove loze (Calepitrimerus vitis, Eriophyes vitis), pripravku na bazi bakra dodati jedan od  fungicida na bazi sumpora npr: Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Thiovit jet, Kossan WG i dr.. , vodeći računa da temperature zraka prilikom primjene  bude iznad 15 C.

Zaštitu je najbolje izvršiti prije najavljenih oborina.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu zbrinuti.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr