Obavijest poljoprivrednicima – usjevi pšenoraži i ozime pšenice

U usjevima pšenoraži uočeni su simptomi sive pjegavosti (Rynchosporium  sp.), bolest koja se često javlja u usjevima ječma,  prepoznatljiva  po sivim ovalnim pjegama obrubljenim tamnosmeđim rubom na listu. Za razvoj bolesti optimalna je temperatura između 12-24°C, visoka relativna vlažnost zraka viša od 90%.

U zaštiti primijeniti sljedeće fungicide: Amistar 250 EC, Tebusha, Tebkin 250EW, Elatus Era, Falcon forte  i dr.

Povoljne vremenske prilike proteklog tjedna pogodovale su pojavi žitnog balca (Oulema melanopus) te su u usjevima pšenice primjećene odrasle jedinke i odložena jaja. Opravdanim se smatra više od 25 odraslih /m². Trenutno njihova brojnost nije iznad kritičnog broja.

Glavno suzbijanje provodi se protiv ličinki, a kritičan broj je prisustvo 1-2 ličinke po zastavici. Tijelo ličinki je prekriveno sa sluzi, najviše štete nanose oštećivanjem (izgrizanjem) vršnog lista – zastavice, o kojem ovisi nalijevanje zrna.

Poljoprivrednicima se preporučuje da redovito pregledavaju usjeve.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisan način, a primijenjeno sredstvo  upisati u evidenciju.

  Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                      Vesna.Bradic@mps.hr

 

Pripremi za ispis